สอนเขียนโปรแกรม

บทความสอนเขียนโปรแกรม เขียนเว็บไซต์ เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษายอดนิยมต่างๆ อาทิเช่น Php, Java, Html, CSS, Javascript, C C++, Objective-C, Swift  (93 บทความ)


สอน Node.js ตอนที่ 2 เขียนแอพพลิเคชั่นแรกด้วย Node.js

ติดตั้งเครื่องมือสำหรับเขียนแอพพลิเคชั่นด้วย Node.js สร้าง Server สำหรับรับ http request จาก Browser และส่งข้อมูลกลับ

แก้ไขล่าสุด Nov 30, 2017    7,755   1      |  NODE.JS


สอน Node.js ตอนที่ 3 รู้จัก npm (Node Package Manager)

npm (Node Package Manager) ช่วยให้จัดการ module ต่างๆ ภายใน Project ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุด Nov 30, 2017    5,374   0      |  NODE.JS


สอน Swift ตอนที่ 5.4 Function Types

ในภาษา Swift นอกจาก Function จะประกาศเพื่อเรียกใช้งานแล้ว เรายังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้ตัวแปรได้อีกด้วย ซึ่งทำให้การเขียนโปรแกรมสะดวกมากกว่าเดิม เป็นที่มาของตัวแปรที่เป็นชนิด Function ขึ้นมา เรียกว่า Function Types

แก้ไขล่าสุด May 16, 2017    2,808   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.5 Nested Functions

ในภาษา Swift ฟังก์ชั่นที่ถูกเขียนขึ้นมาอยู่ภายในฟังก์ชั่น เราเรียกมันว่า "Nested Function" ฟังก์ชั่นนี้จะถูกซ่อนจากโลกภายนอก หมายความว่าเราไม่สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่นได้ นอกบริเวณที่มันถูกประกาศขึ้นมา

แก้ไขล่าสุด May 16, 2017    2,224   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.3 Function รู้จักกับ In-Out Parameters

รู้จักการ Pass By Value ,Pass By Reference การใช้ inout

แก้ไขล่าสุด May 16, 2017    2,346   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.2 ฟังก์ชั่นพารามิเตอร์แบบต่างๆ (Function Parameters)

มาดูการประกาศตัวแปร หรือ พารามิเตอร์ของฟังก์ชั่นกันครับ ว่าสามารถประกาศได้กี่แบบ แต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร ?

แก้ไขล่าสุด May 15, 2017    2,886   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.1 ฟังก์ชั่น (Functions)

ฟังก์ชั่น (Functions) คือ ชุดคำสั่งที่ทำงานเฉพาะอย่าง เรากำหนดชื่อฟังก์ชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำ ชื่อของฟังก์ชั่นยังถูกใช้เพื่อเรียกให้ฟังก์ชั่นทำงานอีกด้วย

แก้ไขล่าสุด Apr 29, 2017    4,213   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 1 ทำความรู้จักภาษา Swift

Swift คือ ภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ออกแบบและสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch

แก้ไขล่าสุด Apr 28, 2017    27,144   2      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.8 Control Transfer Statements คำสั่ง guard

คำสั่ง guard คล้ายๆ กับ if โดยคำสั่ง guard มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (TRUE) คำสั่งต่อๆ ไปถึงจะทำงาน

แก้ไขล่าสุด Sep 24, 2016    3,191   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.7 Control Transfer Statements คำสั่ง Labeled Statements

Labeled Statements คือการ Mark คำสั่งสามารถใช้ได้ทั้ง Loops หรือ Conditions ถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีการเขียนที่เงื่อนไขที่ซับซ้อน

แก้ไขล่าสุด Sep 17, 2016    3,741   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.6 Control Transfer Statements คำสั่ง fallthrough

คำสั่ง fallthrough ถูกนำมาใช้กับ Switch - Case ในภาษา Swift เนื่องจากในภาษา Swift เมื่อจบ case ก็จะออกจาก Switch เลย ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ทำงานหลายๆ Case ต่อเนื่อง ภายใน Switch เดียวกัน สามารถใส่คำสั่ง fallthrough

แก้ไขล่าสุด Sep 16, 2016    3,485   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.5 Control Transfer Statements คำสั่ง break และ continue

Control Transfer Statements คือ คำสั่งที่ใช้เปลี่ยนลำดับการทำงานของโค้ดที่เราเขียน ในภาษา Swift มี Control Transfer Statements อยู่ 5 แบบ ที่ใช้บ่อยที่สุดคงไม่พ้น break, continue

แก้ไขล่าสุด Sep 10, 2016    3,378   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.4 Control Statement แบบทำซ้ำ WHILE

Control Statement แบบทำซ้ำ While จะทำคำสั่งภายในซ้ำๆ จนกว่าเงื่อนไข (Condition) จะเป็นเท็จ (false) การใช้งาน While ที่ดีที่สุดคือเมื่อเราไม่รู้จำนวนที่ทำซ้ำแน่นอน ต่างจาก for ที่เราสามารถระบุจำนวนครั้งลงไปได้เลย

แก้ไขล่าสุด Sep 04, 2016    3,731   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.3 Control Statement แบบทำซ้ำ for

คำสั่งควบคุม Control Statement แบบทำซ้ำ for ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในกรณี เมื่อโปรแกรมจำเป็นต้องทำงานคำสั่งเดิมซ้ำๆ เพื่อลดปริมาณโค้ดในการเขียนโปรแกรม

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    3,883   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.2 Control Statement แบบเงื่อนไข SWITCH

คำสั่ง switch เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการเขียนคำสั่งควบคุมเหมาะกับการนำมาใช้กับตัวแปร เพื่อเช็คเงื่อนไขเจาะจงเฉพาะค่า ถ้าต้องการเช็คค่าที่ช่วงแบบ if จะสะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น x > 10, number < 0 เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    4,208   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.1 Control Statement แบบเงื่อนไข IF

คำสั่งควบคุม (Control Statement) ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม ทำให้โปรแกรมสามารถเลือกทำคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตัวอย่างเช่น ลำดับการทำงานของคำสั่ง การทำคำสั่งเติมซ้ำๆ เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    4,791   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 3.3 ตัวแปรแบบ OPTIONALS

Optional คือแนวคิดใหม่ในภาษา Swift ตัวแปรแบบ Optional สามารถมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ สำหรับ Optional ในภาษา Swift นั้นถูกนำมาใช้ได้กับทุกชนิดข้อมูล (Data Type)

แก้ไขล่าสุด Sep 02, 2016    6,138   0      |  PROGRAMMING SWIFT


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.3 จัดการแผนกผู้ใช้ (Departments)

ตอนที่ 4.3 อธิบายการจัดการหน่วยงาน Departments ของ Processmaker เพื่อใช้จัดโครงสร้างขององค์กร

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,185   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.2 จัดการกลุ่มผู้ใช้ (Groups)

ตอนที่ 4.2 อธิบาย Groups ซึ่งเป็นวิธีการจัดกลุ่มผู้ใช้เพื่อจัดระเบียบผู้ใช้และผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ผู้ใช้หลายคน กลุ่มจะถูกใช้ในขั้นตอนการกำหนดผู้รับงานใน Process ภายใน Workflow

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    1,995   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.1 จัดการผู้ใช้ (Users)

ตอนที่ 4.1 อธิบายการจัดการผู้ใช้ภายใน Processmaker ประกอบด้วยการสร้างผู้ใช้ แก้ไข ลบ และกำหนดสถานะ

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,355   0      |  PROCESSMAKER


หลักสูตรแนะนำ


สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step - Nov 16, 2014

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง


ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร - Nov 17, 2014

สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น


สอนการใช้ JQuery - Javascript Library ตัวหนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยความเร็วในการทำงาน ขนาดที่เล็กและมีส่วนเสริมมากมายให้เลือกใช้ - Apr 04, 2015

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การใช้ css ในการออกแบบหน้า Web ให้แสดงผลตามที่ต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง - Apr 01, 2015

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้


รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง - Nov 17, 2014

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย