สอนเขียนโปรแกรม

บทความสอนเขียนโปรแกรม เขียนเว็บไซต์ เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษายอดนิยมต่างๆ อาทิเช่น Php, Java, Html, CSS, Javascript, C C++, Objective-C, Swift  (93 บทความ)


SQL - วิธีเปลี่ยนชื่อ Tables

การเปลี่ยนชื่อ Tables สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง RENAME TABLE ..... TO ..... หรือ ALTER TABLE ..... TO ..... การเปลี่ยนแปลงชื่อข้อมูลอื่นๆ ภายใน Database ที่อ้างอิงมาที่ Table นี้ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

แก้ไขล่าสุด Jul 21, 2014    18,222   1      |  SQL


SQL - วิธีการลบ Tables

วิธีการลบ Tables ใน Database ด้วย SQL สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง DROP TABLE แล้วตามด้วยชื่อ Tables ที่ต้องการลบ การลบ Tables ด้วยคำสั่งนี้ จะทำให้ลบข้อมูลต่างๆ ของ Tables ออกจากฐานข้อมูล (Database) ประกอบด้วย integrity constraints, indexs, privileges

แก้ไขล่าสุด Jul 21, 2014    7,504   1      |  SQL


วิธีการแปลงตัวแปรจาก String เป็น Date ด้วย Php

การแปลงจาก String เป็น Date วิธีนี้ เราใช้ฟังก์ชั่นของ php มาช่วยประกอบด้วย strtotime และ date

แก้ไขล่าสุด Jun 04, 2014    12,333   0      |  PHP PROGRAMMING


วิธีตรวจสอบวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php

การตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php สามารถทำได้หลายวิธี บทความนี้แนะนำวิธีง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น checkdate

แก้ไขล่าสุด Jun 02, 2014    5,144   0      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการใช้ Timer, TimerTask สำหรับงานแบบตารางเวลา (Schedule Task) ด้วย Java

การใช้ Timer, TimerTask ถูกใช้สำหรับงานทำซ้ำๆ หรืองานแบบตารางเวลา (Schedule Task) โดยสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ 2 Class นี้ในการทำซ้ำโดยการกำหนดเวลาได้

แก้ไขล่าสุด May 26, 2014    8,398   0      |  JAVA


วิธีการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ยอดนิยมด้วย Php

บทความนี้แนะนำการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ด้วยภาษา Php ที่นิยมใช้กัน ประกอบด้วย implode

แก้ไขล่าสุด May 01, 2014    10,221   2      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วย Php

แปลงตัวอักษร ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วยฟังก์ชั่น strtolower, mb_strtolower, mb_convert_case ของ Php

แก้ไขล่าสุด Apr 30, 2014    5,028   1      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการแปลงตัวแปรจาก String เป็น Array ยอดนิยมด้วย Php

การแปลงตัวแปรจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง เป็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์เจอตลอดการพัฒนา บทความนี้แนะนำการแปลงตัวแปรจาก String เป็น Array ด้วยภาษา Php ที่นิยมใช้กัน ประกอบด้วย str_split, explode, preg_split

แก้ไขล่าสุด Apr 29, 2014    9,474   1      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ ด้วย Php

แปลงตัวอักษร ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ ด้วยฟังก์ชั่น strtoupper , mb_strtoupper ,mb_convert_case , ucfirst , ucwords ของ Php

แก้ไขล่าสุด Apr 29, 2014    7,920   2      |  PHP PROGRAMMING


วิธีสร้าง unique id ด้วย php

เทคนิดการสร้าง unique id แบบง่ายๆ และมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุด Apr 28, 2014    4,429   1      |  PHP


วิธี Merge ข้อมูล 2 tables ใน MySQL

ในบางครั้ง เราจำเป็นต้องทำการ Merge ข้อมูลจาก Table ที่มีโครงสร้างเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การรวมข้อมูลผู้ใช้งานของ 2 Website เข้าด้วยกันให้อยู่บน Table เดียว เมื่อเกิดการรวมเว็บไซต์เกิดขึ้น บทความนี้สอนวิธีการ Merge ข้อมูล 2 Tables แบบง่ายๆ มีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุด Apr 09, 2014    11,824   0      |  DATABASE MYSQL SQL


Database Performance Tuning - Coding (SQL Tuning) Guidelines บน MySQL ตอนที่ 1

การปรับแต่ง SQL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล

แก้ไขล่าสุด Mar 29, 2014    8,096   5      |  DATABASE MYSQL SQL


คำสั่ง SQL จัดลำดับ column ใน MySql

คำสั่งสำหรับย้ายหรือจัดลำดับตำแหน่ง column ใน MySql

แก้ไขล่าสุด Mar 29, 2014    6,752   5      |  SQL


หลักสูตรแนะนำ


สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น


สอนการใช้ JQuery - Javascript Library ตัวหนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยความเร็วในการทำงาน ขนาดที่เล็กและมีส่วนเสริมมากมายให้เลือกใช้ - Apr 04, 2015

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การใช้ css ในการออกแบบหน้า Web ให้แสดงผลตามที่ต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง - Apr 01, 2015

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน


Google Analytics เครื่องมือทรงพลังสร้างสรรค์โดย Google ที่ช่วยให้คุณเข้าใจผู้ใช้งาน วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ผลสำเร็จ - Jul 03, 2016

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้


รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง - Nov 17, 2014

สอนการใช้ Google Map Javascript Api

สอนการใช้ Google Map Javascript Api


ปัจจุบันการนำแผนที่ Google Map มาใช้บน Website ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าชมได้มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้หลากหลาย วิธีการใช้และติดตั้งเป็นยังไงติดตามผ่านหลักสูตรนี้ได้เลยครับ - Nov 17, 2014

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย