วิธีการกำหนด Timezone ของ Php ด้วยฟังก์ชั่น date_default_timezone_set

วิธีการกำหนด Timezone ของ Php ด้วยฟังก์ชั่น  date_default_timezone_set

การแสดงค่า date, time ของ php จะขึ้นกับการกำหนด Timezone ของ Hosting Server ด้วย ถ้าพบว่าการแสดงข้อมูลวันและเวลาผิดพลาด สันนิษฐานได้ว่าเราอาจจะตั้งค่า Timezone ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone นี้ ด้วยฟังก์ชั่น date_default_timezone_set

Jun 03, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 10,054  |  PHP

การแสดงค่า date, time ของ php จะขึ้นกับการกำหนด Timezone ของ Hosting Server ด้วย ถ้าพบว่าการแสดงข้อมูลวันและเวลาผิดพลาด สันนิษฐานได้ว่าเราอาจจะตั้งค่า Timezone ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone นี้ ด้วยฟังก์ชั่น date_default_timezone_set

 

วิธีการตั้งค่า Timezone ด้วยฟังก์ชั่น  date_default_timezone_set


1. ทุกครั้งที่มีเรียกฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลาให้เพิ่ม Source code ไป 1 บรรทัด ดังนี้

date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');

ตัวอย่าง

<?php
   date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
   echo date("Y-m-d H:i:s"); // 2014-06-03 13:25:01
?>

โดยค่า Timezone สามารถดูได้จาก http://www.php.net/manual/en/timezones.php

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย