วิธีตรวจสอบวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php

วิธีตรวจสอบวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php

การตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php สามารถทำได้หลายวิธี บทความนี้แนะนำวิธีง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น checkdate

Jun 02, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 6,082  |  PHP PROGRAMMING

การตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php สามารถทำได้หลายวิธี บทความนี้แนะนำวิธีง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น checkdate รูปแบบฟังก์ชั่นแสดงดังตัวอย่างด้านล่าง

Boolean checkdate(int month, int day, int year)

 

ตัวอย่างการใช้งาน

echo "April 31, 2010: " . (checkdate(4, 31, 2010) ? 'Valid' : 'Invalid'); 
// April 31, 2010: Invalid

- checkdate(4, 31, 2010) จะ Return false เพราะเดือน April มีแค่ 30 วัน


 

echo "February 29, 2012: " . (checkdate(02, 29, 2012) ? 'Valid' : 'Invalid');
// February 29, 2012: Valid

- checkdate(02, 29, 2012) จะ Return true เพราะ 2012 เป็น leap year

 

echo "February 29, 2011: " . (checkdate(02, 29, 2011) ? 'Valid' : 'Invalid');
// February 29, 2011: Invalid

- checkdate(02, 29, 2011) จะ Return true เพราะ 2011 ไม่เป็น leap year

 

*leap year ปีที่เดือน February มี 29 วัน


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย