สอน Java ตอนที่ 7.2 Control Statement แบบทำซ้ำ do ... while

สอน Java ตอนที่ 7.2 Control Statement แบบทำซ้ำ do ... while

ตอนที่ 7.2 เราจะมาเรียนรู้ Control Statement แบบทำซ้ำอีกแบบที่มีลักษณะคล้ายกับ while แต่จะไม่สนใจเงือนไขในการทำงานครั้งแรกนั่นคือ do ... while

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 10,271  |  JAVA

Control Statement แบบทำซ้ำ do ... while

การทำงานของ do ... while คือ คำสั่งภายใน do ... while จะทำครั้งแรกเสมอ ก่อนที่จะมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขภายใน while ถ้าเงือนไขภายใน while เป็นจริง (true) คำสั่งจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่า เงือนไขภายใน while จะเป็นเท็จ (false)  แสดงลักษณะเป็น Flow chart ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

แสดงเป็น Source Code

do {
  statement;
} while (condition); // ทำงาน while loop เมื่อ condition เป็นจริง (true)

 

ตัวอย่างโปรแกรมการแสดงค่า 1 - 10 ด้วยการใช้ while loop 

Source Code

public class DoWhile {
  public static void main(String[] args) {
   int count = 1;
   do { // คำสั่งภายใน do ... while จะทำครั้งแรกเสมอ
     System.out.printf("%d ", count);
     ++count;
   } while (count <= 10); // ทำงานภายใน do ... while loop เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
     System.out.println();
  }
} 

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 7.3 Control Statement แบบทำซ้ำ for


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย