สอน Java ตอนที่ 7.4 การใช้คำสั่ง break และ continue

เพิ่มความสามารถการเขียนโปรแกรมขึ้นอีกนิด ด้วยการใช้คำสั่ง break และ continue

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 10,810  |  JAVA

ในเรื่อง switch ... case เราเคยเจอการใช้งาน break เพื่อออกจากคำสั่ง switch มาแล้ว บทความนี้แนะนำการใช้ break เพิ่มเติมเมื่อใช้กับ Control statement แบบทำซ้ำ นักพัฒนาอาจเรียกการทำซ้ำอีกชื่อหนึ่งว่า ลูป (loop) 

break ถูกนำมาใช้เพื่อออกจาก loop เมื่อเข้าเงื่อนไขที่เราต้องการ

 

ตัวอย่างการใช้งาน break กับ for 

Source Code

public class Break {
    public static void main(String args[]) {
        int count; // กำหนดตัวแปร count สำหรับนับจำนวนรอบ
        for (count = 1; count <= 20; count++) { // loop ของ for
            if (count == 11) // ถ้า count มีค่าเป็น 11 คำสั่ง break; ภายใน if จะทำงาน
                break; // ออกจาก loop และไม่ทำคำสั่งด้านล่างต่อ
                System.out.printf("%d ", count);
        }
        System.out.printf("\nBroke out of loop at count = %d\n", count);
    }
}

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Broke out of loop at count = 11

 

ตัวอย่างการใช้งาน break กับ while

Source Code

public class Break {
    public static void main(String args[]) {
        int count = 1; // กำหนดตัวแปร count สำหรับนับจำนวนรอบ
        while (count <= 20) { // loop ของ while
            if (count == 11) // ถ้า count มีค่าเป็น 11 คำสั่ง break ภายใน if จะทำงาน
                break; // ออกจาก loop และไม่ทำคำสั่งด้านล่างต่อ
                System.out.printf("%d ", count); // แสดงค่าตัวแปร count ออกหน้าจอ
             count++;
        }
        System.out.printf("\nBroke out of loop at count = %d\n", count);
    }
}

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Broke out of loop at count = 11

 


คำสั่ง continue ใช้เพื่อต้องการเริ่มต้นรอบใหม่ของ loop โดยไม่สนใจคำสั่งที่เหลือ

ตัวอย่างการใช้งาน continue กับ while

Source Code

public class Continue {
    public static void main(String args[]) {
        for (int count = 1; count <= 20; count++) {
            if (count == 11) // ถ้า count มีค่าเป็น 11 คำสั่ง continue ภายใน if จะทำงาน
                continue; // เริ่มต้นรอบใหม่โดยไม่สนใจคำสั่งที่เหลือด้านล่าง
                System.out.printf("%d ", count); // แสดงค่าตัวแปร count ออกหน้าจอ
        }
        System.out.println("\nUsed continue to skip printing 11");
    }
}

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Used continue to skip printing 11

 


บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 7.5 Logical Operators

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย