สอน Java ตอนที่ 5.2 Compound Assignment Operators

สอน Java ตอนที่ 5.2 Compound Assignment Operators

Compound Assignment Operators คือ ตัวดำเนินการกำหนดค่าแบบผสม โดยทั่วไปถูกนำมาใช้เพื่อย่อคำสั่งในการกำหนดค่าต่างๆ

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 14,411  |  JAVA

Compound Assignment Operators คือ ตัวดำเนินการกำหนดค่าแบบผสม โดยทั่วไปถูกนำมาใช้เพื่อย่อคำสั่งในการกำหนดค่าที่มีรูปแบบเป็น

variable = variable operator expression;

ไปเป็นรูปแบบ

variable operator= expression;

 

ตัวอย่าง เราสามารถย่อคำสั่งนี้

c = c + 3;

ด้วยการเปลี่ยนเป็น += แทน

c += 3;

 

แสดง Arithmetic compound assignment operators แบบต่างๆ

Assignment operator

Sample expression Explanation Assigns
  • กำหนด : int a = 3, b = 5, c = 4, d = 6, e = 12
+= a += 7 a = a + 7 10 ให้ a
-= b -= 4 b = b - 4 1 ให้ b
*= c *= 5 c = c * 5 20 ให้ c
/= d /= 3 d = d / 3 2 ให้ d
%= e %= 9 e = e % 9 3 ให้ e

ตัวอย่าง Source code แสดงผลการใช้ Compound Assignment Operators

Source Code

public class Operator {
	
	public static void main(String[] args) {
		int a = 3, b = 5, c = 4, d = 6, e = 12;
		a += 7;
		b -= 4;
		c *= 5;
		d /= 3;
		e %= 9;
		System.out.println("a=" + a);
		System.out.println("b=" + b);
		System.out.println("c=" + c);
		System.out.println("d=" + d);
		System.out.println("e=" + e);
	}
}

Output

a=10
b=1
c=20
d=2
e=3

บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 5.3 Increment และ Decrement Operators


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย