สอน Java ตอนที่ 5.3 Increment และ Decrement Operators

สอน Java ตอนที่ 5.3 Increment และ Decrement Operators

ภาษา Java มี unary operator 2 ตัว สำหรับการเพิ่ม 1 หรือการลด 1 จากค่าปัจจุบันของตัวแปร (variable) มี unary increment operator, ++ และ unary decrement operator, --

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 11,595  |  JAVA

ภาษา Java มี unary operator 2 ตัว สำหรับการเพิ่ม 1 หรือการลด 1 จากค่าปัจจุบันของตัวแปร (variable) มี unary increment operator, ++ และ unary decrement operator, -- เพื่อให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดได้สะดวกมากขึ้นแทนการเขียนแบบเต็ม

ยกตัวอย่างเช่น

c = c + 1;

สามารถใช้ unary operator เป็น

c++;

 

ตารางด้านล่างแสดงการใช้ unary operators ทั้งหมด

Operator Operator name Sample expression Explanation
++ prefix increment ++a เพิ่มขึ้น 1 แล้วนำค่าที่ได้ไปใช้
++ postfix increment a++ นำค่าไปใช้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้น 1
-- prefix decrement --b ลดลง 1 แล้วนำค่าที่ได้ไปใช้
-- postfix decrement b-- นำค่าไปใช้ก่อนแล้วค่อยลดลง 1

 

ตัวอย่าง Source code แสดงผลการใช้ Increment และ Decrement Operators

public class Increment {
  public static void main( String args[] ) {
   int c;
   c = 5; // assign 5 to c
   System.out.println(c); // prints 5
    System.out.println(c++); // prints 5 then postincrements
    System.out.println(c); // prints 6

    System.out.println();

   c = 5;
   System.out.println(c); // prints 5
   System.out.println(++c); // preincrements then prints 6
    System.out.println(c); // prints 6
  } // end main
} // end class

Output

5
5
6

5
6
6

บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 6.1 Control Statement แบบเงื่อนไข if


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย