Gmail - เทคนิคการใช้ Keyboard shortcuts

Gmail - เทคนิคการใช้ Keyboard shortcuts

สอนเทคนิคการใช้ Keyboard shortcuts ของ Gmail แบบต่างๆ แบบมือโปร

Aug 29, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 3,430  |  GMAIL

การใช้งาน Keyboard Shortcuts (คีย์ลัด) ช่วยให้สามารถใช้งาน Gmail รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนมือโปร

 

วิธีการใช้งาน Keyboard shotcuts (คีย์ลัด) ของ Gmail เริ่มด้วย เราต้องทำการเปิดการใช้งานภายใน Gmail ของเราเสียก่อนดังนี้

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์ลัด เมื่อเจอแล้วให้เลือกเปิดการใช้งานดังรูป


แล้วกด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

เมื่อกลับมาที่ inbox ให้สังเกตุว่าจะมีเส้นสีฟ้าปรากฏขึ้น ดังรูป แสดงว่า Keyboard shortcuts ภายใน Gmail ของเราเปิดใช้งานแล้ว


 

shortcuts ของ Gmail มีดังนี้

การเขียนและการแชท
<Shift> + <Esc> : โฟกัสหน้าต่างหลัก
<Esc> : โฟกัสการแชทหรือการเขียนล่าสุด
<Ctrl> + . : เลื่อนไปยังการแชทหรือการเขียนถัดไป
<Ctrl> + , : เลื่อนไปยังการแชทหรือการเขียนก่อนหน้า
   
<Ctrl> + <Enter> : ส่ง
   
<Ctrl> + <Shift> + c : เพิ่มผู้รับสำเนา
<Ctrl> + <Shift> + b : เพิ่มผู้รับสำเนาลับ
<Ctrl> + <Shift> + f : เข้าถึงฟอร์มที่กำหนดเอง
   
<Ctrl> + k : แทรกลิงก์
การจัดรูปแบบ
<Ctrl> + b : ตัวหนา
<Ctrl> + i : ตัวเอียง
<Ctrl> + u : ขีดเส้นใต้
   
<Ctrl> + <Shift> + 7 : รายการลำดับเลข
<Ctrl> + <Shift> + 8 : รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
<Ctrl> + <Shift> + 9 : ข้อความที่ยกมา
   
<Ctrl> + [ : เยื้องน้อยลง
<Ctrl> + ] : เยื้องเพิ่มขึ้น
   
<Ctrl> + <Shift> + l : จัดชิดซ้าย
<Ctrl> + <Shift> + e : จัดกึ่งกลาง
<Ctrl> + <Shift> + r : จัดชิดขวา
ข้ามไป
g จากนั้น i : ไปที่กล่องจดหมาย
g จากนั้น s : ไปที่บทสนทนาที่ติดดาว
g จากนั้น t : ไปที่จดหมายที่ส่งแล้ว
g จากนั้น d : ไปที่ร่างจดหมาย
g จากนั้น a : ไปที่จดหมายทั้งหมด
g จากนั้น c : ไปยังที่อยู่ติดต่อ
g จากนั้น k : ไปที่งาน
g จากนั้น l : ไปที่ป้ายกำกับ
  การเลือกรายการสนทนา
* จากนั้น a : เลือกบทสนทนาทั้งหมด
* จากนั้น n : ยกเลิกการเลือกบทสนทนาทั้งหมด
* จากนั้น r : เลือกบทสนทนาที่อ่านแล้ว
* จากนั้น u : เลือกบทสนทนาที่ยังไม่ได้อ่าน
* จากนั้น s : เลือกบทสนทนาที่ติดดาว
* จากนั้น t : เลือกบทสนทนาที่ไม่ได้ติดดาว
  การนำทาง
u : กลับสู่รายการสนทนา
k / j : บทสนทนาที่ใหม่กว่า/เก่ากว่า
o หรือ <Enter> : บทสนทนาแบบเปิด ซ่อน/แสดงบทสนทนา
p / n : อ่านข้อความก่อนหน้า/ถัดไป
` : ไปที่ส่วนถัดไปของกล่องจดหมาย
~ : ไปทีส่วนก่อนหน้าของกล่องจดหมาย
  แอปพลิเคชัน
c : เขียน
d : เขียนในแท็บ (การเขียนแบบใหม่เท่านั้น)
/ : ค้นหาจดหมาย
q : ค้นหาที่อยู่ติดต่อสำหรับการแชท
. : เปิดเมนู "การทำงานเพิ่มเติม"
v : เปิดเมนู "ย้ายไปที่"
l : เปิดเมนู "ติดป้ายกำกับเป็น"
? : เปิดความช่วยเหลือของแป้นพิมพ์ลัด

 

ปฏิบัติการ
, : โฟกัสที่แถบเครื่องมือ
x : เลือกบทสนทนา
s : หมุนเวียนซูเปอร์สตาร์
y : ลบป้ายกำกับ
e : เก็บ
m : ปิดรับการสนทนา
! : รายงานเป็นจดหมายขยะ
# : ลบ
r : ตอบกลับ
<Shift> + r : ตอบกลับในหน้าต่างใหม่
a : ตอบกลับทั้งหมด
<Shift> + a : ตอบกลับทั้งหมดในหน้าต่างใหม่
f : ส่งต่อ
<Shift> + f : ส่งต่อในหน้าต่างใหม่
<Shift> + n : อัปเดตบทสนทนา
] / [ : ลบบทสนทนาจากมุมมองปัจจุบันและไปยังบทสนทนาก่อนหน้า/ถัดไป
} / { : เก็บการสนทนาแบบถาวรและไปยังรายการก่อนหน้า/ถัดไป
z : ยกเลิกการทำงานล่าสุด
<Shift> + i : ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว
<Shift> + u : ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน
_ : ทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่านจากข้อความที่เลือก
+ หรือ = : ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ
- : ทำเครื่องหมายว่าไม่สำคัญ
<Shift> + t : เพิ่มการสนทนาในงาน

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย