Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.2 จัดการกลุ่มผู้ใช้ (Groups)

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.2 จัดการกลุ่มผู้ใช้ (Groups)

ตอนที่ 4.2 อธิบาย Groups ซึ่งเป็นวิธีการจัดกลุ่มผู้ใช้เพื่อจัดระเบียบผู้ใช้และผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ผู้ใช้หลายคน กลุ่มจะถูกใช้ในขั้นตอนการกำหนดผู้รับงานใน Process ภายใน Workflow

Jul 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 2,818  |  PROCESSMAKER

 

Groups คือ กลุ่มเป็นวิธีที่จะจัดระเบียบผู้ใช้และผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ผู้ใช้หลายคน กลุ่มจะถูกใช้ในขั้นตอนการกำหนดผู้รับงานใน Process ภายใน Workflow

 

การจัดการกลุ่มผู้ใช้ของ processmaker สามารถทำได้โดยไปที่

Admin > Groups

1). เริ่มต้นด้วยการสร้าง Groups ทำได้โดยการกดปุ่ม New ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการกำหนดสถานะว่า ACTIVE , INACTIVE 


 

2). การลบ Groups ทำได้โดยการเลือก Group ที่ต้องการกดปุ่ม Delete

 

3). การแก้ไข Groups เลือก Group ที่ต้องการกด Edit สามารถแก้ไขชื่อและสถานะได้


 

4). เราสามารถจัดกลุ่มของผู้ใช้ผ่านหน้าจอ Users ด้วยการเลือกผู้ใช้ต่อมากดปุ่ม Groups

เลือก Groups และกด Assign Groups


 

5). เราสามารถจัดการกลุ่มผู้ใช้ผ่านหน้าจอ Groups ด้วยการเลือกกลุ่มแล้วกดปุ่ม Users 

 

 


บทความถัดไป

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.3 จัดการแผนกผู้ใช้ (Departments) 

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย