วิธีกู้คืนรหัสผ่าน root ของ MySQL บน linux, unix

วิธีกู้คืนรหัสผ่าน root ของ MySQL บน linux, unix

ส่วนมากเหตุผลที่เราต้องกู้คืนรหัสผ่านคือ เราลืม เนื่องจากไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานานหรือรหัสยาวจำยาก บทความนี้จะสอนวิธีกู้คืนรหัสผ่าน root ของ MySQL บน Linux, Unix

Jun 18, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 5,821  |  LINUX MYSQL UNIX

ส่วนมากเหตุผลที่เราต้องกู้คืนรหัสผ่านคือ เราลืม เนื่องจากไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานานหรือรหัสยาวจำยาก บทความนี้จะสอนวิธีกู้คืนรหัสผ่าน root ของ MySQL บน Linux, Unix 

 

Step 1 : Stop mysql service ก่อน

# /etc/init.d/mysql stop
 
Output
 
Stopping MySQL database server: mysqld.
 
Step 2 : Start MySQL server ด้วยโหมดที่ไม่ต้องใส่ password:
# mysqld_safe --skip-grant-tables &
 
Output
 
Output:
[1] 4322
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
mysqld_safe[5231]: started
 
Step 3 : เข้าใช้งาน mysql server ด้วยคำสั่ง mysql
# mysql -u root

 


Output

 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.1.15-Debian_1-log
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

 

Step 4 : ทำการตั้งค่ารหัสผ่านของ root ใหม่
mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

 

Step 5 : Stop MySQL Server อีกครั้ง
# /etc/init.d/mysql stop

 

Output

 

Stopping MySQL database server: mysqld
STOPPING server from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
mysqld_safe[6054]: ended
[1]+  Done                    mysqld_safe --skip-grant-tables

 

Step 6 : Start MySQL server และทดสอบด้วยการใส่รหัสผ่านใหม่
# /etc/init.d/mysql start
# mysql -u root -p

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย