Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสามเหลี่ยม

Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสามเหลี่ยม

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมวาดสามเหลี่ยมโดยรับข้อมูลขนาดผ่านทางคีบอร์ด

May 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 31,556  |  JAVA PROGRAMMING EXAM

วันนี้มีโจทย์สนุกพัฒนาการคิดของโปรแกรมเมอร์ เป็นยังไงลองดูกันครับ

 

โจทย์

การเขียนโปรแกรมวาดสามเหลี่ยมโดยรับข้อมูลขนาดจากผู้ใช้ผ่านทางคีบอร์ดให้แสดงผลให้ได้ดังรูป

 

วิเคราะห์


โจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านคีบอร์ด และ นำข้อมูลที่ได้มาคิดว่าแต่ละบรรทัด ต้องแสดง * ขึ้นมาจำนวนกี่อัน 

เช่น บรรทัดที่ 1 วาด * หนึ่งอัน

บรรทัดที่ 2 วาด * สองอัน

....... นำความคิดที่ได้มาปรับเปลี่ยนเป็นโค้ด

 

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class TriangleDraw {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in); // สร้างตัวแปรสำหรับรับค่าจากคีบอร์ด
    int count = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลมาเก็บในตัวแปร count

    for (int i = 0; i < count; i++) { // ควบคุมจำนวนบรรทัด
      for (int j = 0; j <= i; j++) { // ควบคุมจำนวน *
        System.out.print("*"); // วาดรูป *
      }
      System.out.println(); // เมื่อจบแต่ละบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่
    }
    System.out.println(); // เมื่อวาดเสร็จทำการขึ้นบรรทัดใหม่
  }
}

Output


ป้อนข้อมูลด้วย 2

2
*
**

ป้อนข้อมูลด้วย 3

3
*
**
***

ป้อนข้อมูลด้วย 5

5
*
**
***
****
*****

โจทย์ฝึกวาดรูปอื่นๆ

Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสี่เหลี่ยม

Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย