เขียนโปรแกรมเลขนักเก็ต (Nugget Number)

ข้อสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1 ปี 2548 การเขียนโปรแกรมเลขนักเก็ต (Nugget Number)

Jul 03, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 6,947  |  PROGRAMMING EXAM

เอาโจทย์ ข้อสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1 ปี 2548 มาให้ลองทำกันครับ มาดูกันสิว่าโจทย์ระดับแข่งขันยากขนาดไหน ที่มา : http://www.posn.or.th/

 

เลขนักเก็ต (Nugget Number)

ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งขายนักเก็ตเป็นกล่อง มีกล่องนักเก็ตอยู่ 3 ขนาด คือ เล็ก, กลาง, และใหญ่ ใส่นักเก็ตจํานวน 6, 9, และ 20 ชิ้นตามลําดับ 

เลขนักเก็ตคือจํานวนเต็มบวกที่เกิดจากผลรวมของจํานวนนักเก็ตในกล่องขนาดต่างๆ เช่น เลข 6 เป็นเลขนักเก็ตเพราะเป็นจํานวนนักเก็ตในกล่องเล็ก, เลข 12 เป็นเลขนักเก็ตเพราะเกิดจากการรวมกันของจํานวนนักเก็ตในกล่องเล็กสองกล่อง, เลข 15 เป็นเลขนักเก็ตเพราะเกิดจากการรวมกันของจํานวนนักเก็ตในกล่องเล็กหนึ่งกล่องและกล่องกลางหนึ่งกล่อง เป็นต้น เลข 4 และ 10 ไม่เป็นเลขนักเก็ตเพราะเลขดังกล่าวไม่สามารถเกิดจากการรวมกันของจํานวนนักเก็ตในกล่องขนาดใดๆ ได้ 


จงหาเลขนักเก็ตที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า n

 

ข้อมูลนําเข้า 

รับค่า n ที่เป็ นจํานวนเต็ม จาก standard input โดยที่ 1 ≤ n ≤ 100 

ข้อมูลส่งออก 

ผลลัพธ์จะส่งออกไปยัง standard output โดยพิมพ์เลขนักเก็ตที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n โดยเรียงค่าจากน้อยไปหา
มาก พิมพ์บรรทัดละหนึ่งตัวเลข ถ้าไม่มีเลขนักเก็ตที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ให้พิมพ์คําว่า no 


 

ตัวอย่างที่ 1 

ข้อมูลนําเข้า ข้อมูลส่งออก
15

12 
15


ตัวอย่างที่ 2 

ข้อมูลนําเข้า  ข้อมูลส่งออก 
4 no

 

Source Code

ถ้าบทความนี้มีคนแชร์ เกิน 10 จะมาเฉลยให้ดูกันนะครับ ^^
 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย