วิธีสร้าง unique id ด้วย php

เทคนิดการสร้าง unique id แบบง่ายๆ และมีประสิทธิภาพ

Apr 28, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 5,679  |  PHP

1. ใช้ function : uniqid() ของ php ในการสร้าง unique id

 

<?php
 
// แบบที่ 1 
$result = uniqid();
echo $result;
echo "<br>";
 
// แบบที่ 2 ใส่ $prefix แบบคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
$prefix = 'ami';
$result = uniqid ($prefix, true);
echo $result;
echo "<br>";
 
// แบบที่ 3 ใส่ $prefix แบบสุ่ม
$result = uniqid (rand(), true);
echo $result;
echo "<br>";
 
// แบบที่ 4 ใส่ $prefix แบบสุ่มและเข้ารหัส md5
$md5c = md5($result);
echo $md5c;
echo "<br>";
 
?>

 

2. ใช้เวลา และ หมายเลข IP ของ Client ในการสร้าง unique id


 

<?php
 
$currentdate = date("Ymdhis");
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$result = "$currentdate-$ip";
$result = str_replace(".", "", $result);
echo($result);
echo "<br>";
 
?>
 

 

 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย