Java สอนเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข 4 จำนวน แล้วหาว่ามีเลขคู่กี่จำนวน

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข 4 จำนวน แล้วหาว่ามีเลขคู่กี่จำนวน

May 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 27,177  |  JAVA PROGRAMMING EXAM

แนะนำโจทย์เพื่อฝึกการใช้ if ..... else ..... ง่ายๆ และการหาเลขคู่ ลองฝึกฝนกันดูก่อนดูเฉลยนาา

 

โจทย์

การเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข 4 จำนวน แล้วหาว่ามีเลขคู่กี่จำนวน

วิเคราะห์

โจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือการรับข้อมูลตัวเลขจากผู้ใช้ผ่านคีบอร์ด และ นำข้อมูลที่ได้มาคิดว่าเป็นเลขคู่หรือไม่ การคิดว่าเป็นเลขคู่นิยมให้วิธีการหารด้วย 2 แล้วไม่เหลือเศษ เพราะเลขคู่หาร 2 จะลงตัว เมื่อได้แนวคิดก็ลองแปลงเป็นโค้ดกันเลยครับ

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class EvenNumber {
  public static void main(String[] args) {
   Scanner scan = new Scanner(System.in); // ประกาศตัวแปรเพื่อรับข้อมูลจากคีบอร์ด
   int num1, num2, num3, num4; // ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บตัวเลข 4 จำนวน
   System.out.print("Input 1 : ");
   num1 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 1 
   System.out.print("Input 2 : "); 
   num2 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 2
   System.out.print("Input 3 : "); 
   num3 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 3
   System.out.print("Input 4 : "); 
   num4 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 4 

   int count = 0; // ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บจำนวนเลขคู่
   if(num1 % 2 == 0) count++; // เช็คเลขคู่ของ num1 โดยการหาร 2 แล้วเหลือเศษเป็น 0 ต่อมาเพิ่มค่า count
   if(num2 % 2 == 0) count++; // เช็คเลขคู่ของ num2 โดยการหาร 2 แล้วเหลือเศษเป็น 0 ต่อมาเพิ่มค่า count
   if(num3 % 2 == 0) count++; // เช็คเลขคู่ของ num3 โดยการหาร 2 แล้วเหลือเศษเป็น 0 ต่อมาเพิ่มค่า count
   if(num4 % 2 == 0) count++; // เช็คเลขคู่ของ num4 โดยการหาร 2 แล้วเหลือเศษเป็น 0 ต่อมาเพิ่มค่า count
		
   System.out.println("Count : " + count); // แสดงผลจำนวนเลขคู่
  }
}

Output

Input 1 : 1
Input 2 : 2
Input 3 : 3
Input 4 : 4
Count : 2

แบบฝึกหัดเนื้อหาใกล้เคียงกัน


Java สอนเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด


เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 3 โครงสร้าง Java

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 4 Variable และ Memory Concept

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 5.1 Arithmetic การดำเนินการทางคณิตศาสตร์

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 6.1 Control Statement แบบเงื่อนไข if


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย