SQL - วิธีเปลี่ยนชื่อ Tables

การเปลี่ยนชื่อ Tables สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง RENAME TABLE ..... TO ..... หรือ ALTER TABLE ..... TO ..... การเปลี่ยนแปลงชื่อข้อมูลอื่นๆ ภายใน Database ที่อ้างอิงมาที่ Table นี้ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

Jul 21, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 17,435  |  SQL


การเปลี่ยนชื่อ Tables สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง RENAME TABLE ..... TO ..... หรือ ALTER TABLE ..... TO ..... การเปลี่ยนแปลงชื่อข้อมูลอื่นๆ ภายใน Database ที่อ้างอิงมาที่ Table นี้ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 


ตัวอย่างคำสั่งการเปลี่ยนชื่อ Table

RENAME TABLE PLAYERS TO TENNIS_PLAYERS

หรือ

ALTER TABLE PLAYERS TO TENNIS_PLAYERS

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย