โจทย์ แบบฝึกหัด ฝึกฝน เขียนโปรแกรม "ตัวย่อ" ความยากระดับ 1 ดาว

แบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรม "ตัวย่อ" ความยากระดับ 1 ดาว

Jun 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 13,013  |  PROGRAMMING EXAM

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหา Acronym (ตัวย่อ)

 

ประโยคที่มีหนึ่งคำหรือมากกว่าหนึ่งคำแบ่งคำด้วยอักขระช่องว่าง (space)

 

ตัวย่อของประโยคถูกสร้างขึ้นโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำจากประโยค ยกเว้นคำพิเศษต่อไปนี้จะถูกละเว้น:

 

'i', 'of', 'the', 'on', 'at', 'for', 'with', 'a', 'an' and 'in'.

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคำพิเศษคือคำคำแรกในประโยค ให้เราพิจารณาว่าเป็นคำที่สำคัญมากและรวมไว้ในตัวย่อด้วย


 

Task

เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างตัวย่อจากประโยคที่ป้อนเข้าไป ตัวย่อต้องเป็นตัวใหญ่เสมอ

 

Input

ประโยคที่ประกอบด้วยตัวอักษร ('a'.....'z') และ space

 

Output

Example 1

Input

Output


micro soft

MS

Example 2

Input

Output

that is what friend are for

TIWFA

Example 3


Input

Output

on the way of computer engineering

OWCE

 

Credit : แบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมนี้ เป็นแบบฝึกหัดที่ได้มาจากหนังสือ และข้อสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยครับ

 

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class Acronym {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    String sentence;
    String offwords[] = {"i", "of", "the", "on", "at", "for", "with", "a", "an", "in"};
		
    sentence = scan.nextLine();
     String words[] = sentence.split(" ");
		
    for (String word : words) {
	  boolean skip = false;
	  for (String offword : offwords) {
	   if (word.equals(offword)) {
  	     skip = true;
	   }
      }
	  if (skip) { 
	   continue;
	  } else {
	   System.out.print(word.toUpperCase().charAt(0));
	  }
	}
  }
}
 

แบบฝึกหัดระดับ 1 ดาวอื่นๆ

ตัวย่อ

แก้ว 3 ใบ

ดาว


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย