Java สอนเขียนโปรแกรมรับตัวเลข 3 ตัว หาว่าคู่ใดบวกกันแล้วได้ค่ามากที่สุด

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมรับตัวเลข 3 ตัว หาว่าคู่ใดบวกกันแล้วได้ค่ามากที่สุด

May 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 10,857  |  JAVA PROGRAMMING EXAM

แนะนำโจทย์เพื่อฝึกการใช้ if ..... else ..... ง่ายๆ อีกหนึ่งข้อครับ ลองฝึกฝนกันดูก่อนดูเฉลยนาา

 

โจทย์

การเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาว่าคู่ใดบวกกันแล้วได้ค่ามากที่สุด

วิเคราะห์

โจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือการรับข้อมูลตัวเลขจากผู้ใช้ผ่านคีบอร์ด และ นำข้อมูลมาบวกกันเป็นคู่แล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบ เพื่อหาคู่ที่มากที่สุด 

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class Max3Number {
  public static void main(String[] args) {
   Scanner scan = new Scanner(System.in); // ประกาศตัวแปรเพื่อรับข้อมูลจากคีบอร์ด
   int num1, num2, num3; // ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บตัวเลข 3 ตัว
   System.out.print("Input 1 : ");
   num1 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 1
   System.out.print("Input 2 : ");
   num2 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 2
   System.out.print("Input 3 : ");
   num3 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 3
		
   int num1_2 = num1 + num2;
   int num1_3 = num1 + num3;
   int num2_3 = num2 + num3;
		
   if (num1_2 >= num1_3 && num1_2 >= num2_3) {
     System.out.println(num1 + " + " + num2 + " = " + (num1_2) + " is Max.");
   } else if (num1_3 >= num1_2 && num1_3 >= num2_3) {
     System.out.println(num1 + " + " + num3 + " = " + (num1_3) + " is Max.");
   } else {
     System.out.println(num2 + " + " + num3 + " = " + (num2_3) + " is Max.");
   }
  }
}

Output

Input 1 : 11
Input 2 : 22
Input 3 : 2
11 + 22 = 33 is Max.

 

แบบฝึกหัดเนื้อหาใกล้เคียงกัน

Java สอนเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข 4 จำนวน แล้วหาว่ามีเลขคู่กี่จำนวน


เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับโจทย์


Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 3 โครงสร้าง Java

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 4 Variable และ Memory Concept

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 6.1 Control Statement แบบเงื่อนไข if

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 7.5 Logical Operators

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย