วิธีทำ Virtual Host บน Apache ในระบบปฏิบัติการ MAC OSX 10.10, 10.9 และ OSX 10.8

วิธีทำ Virtual Host บน Apache ในระบบปฏิบัติการ MAC OSX 10.10, 10.9 และ OSX 10.8

Virtual Host คือ การทำให้ Server เครื่องเดียวสามารถให้บริการได้มากกว่า 1 เว็บไซต์ ซึ่งโดยปกติสามารถให้บริการได้เพียงเว็บไซต์เดียว วิธีทำ Virtual Host บน Apache ในระบบปฏิบัติการ MAC OSX 10.10, 10.9 และ OSX 10.8 มีขั้นตอนอย่างไร...

Mar 24, 2017

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 4,703  |  OSX

Virtual Host คืออะไร ?

Virtual Host คือ การทำให้ Server เครื่องเดียวสามารถให้บริการได้มากกว่า 1 เว็บไซต์ ซึ่งโดยปกติสามารถให้บริการได้เพียงเว็บไซต์เดียว การทำ Virtual Host สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 1. Name-based Virtual Host - การอ้างอิงโดยใช้ Domain Name หรือ Host Name
 2. Port-based Virtual Host - การอ้างอิงโดยใช้ Port Number
 3. IP-based Virutal Host - การอ้างอิงโดยใช้ IP Address
 4. การใช้ทั้ง Port-based ร่วมกับ IP-based
 5. การใช้ทั้ง Name-based ร่วมกับ IP-based

 

ซึ่งบทความนี้จะแนะนำและแสดงวิธีการทำแบบ Name-based Virtual Host ดังภาพด้านล่าง

 

เริ่มต้นการทำ Virtual Host แบบ Step By Step

การทำ Virtual Host บน Apache ในระบบปฏิบัติการ MAC OSX 10.10, 10.9 และ OSX 10.8 ต้องแก้ไขไฟล์ดังนี้

 • httpd.conf
 • httpd-vhosts.conf
 • hosts

ขั้นตอนที่ 1 แก้ไข httpd.conf


ทำการแก้ไข httpd.conf ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf

หาส่วนของการกำหนดค่า Virtual Hosts แก้ไขเพื่อเปิดใช้งาน Virtual Hosts ตามด้านล่าง 

# Virtual hosts
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf

*เมื่อแก้ไขตรงนี้ จะทำให้ Apache เมื่อเริ่มต้นทำงานจะไปอ่านค่าเกี่ยวกับ Virtual Hosts ที่ไฟล์ httpd-vhosts.conf

 

ขั้นตอนที่ 2 แก้ไข httpd-vhosts.conf

ทำการแก้ไข httpd-vhosts.conf ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf

กำหนด Virtual Host ของ localhost เพื่อให้สามารถใช้ localhost ได้เหมือนเดิม

<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
DocumentRoot /Library/WebServer/Documents/
</VirtualHost>

 

ต่อมาทำการเพิ่มชื่อ Domain Name หรือ Host Name เพื่ออ้างอิงไปยัง Path ที่เก็บเว็บไซต์ที่ต้องการและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

<VirtualHost *:80>
  ServerName share.olanlab.com
  DocumentRoot "/Users/username/Sites/share"
  <Directory "/Users/username/Sites/share">
     Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
     AllowOverride All
     Order allow,deny
     Allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>

ตัวอย่างด้านบน

Path ที่เก็บเว็บไซต์เป็น - Users/username/Sites/share


Domain Name เป็น     - share.olanlab.com

 

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไข hosts 

ทำการแก้ไข hosts ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/hosts

เปิดไฟล์ขึ้นมาทำการเพิ่ม Host Name และ IP Address  เพื่อให้เครื่องของเรารู้จักชื่อ Host Name นี้ว่าจะต้องไปที่ IP Adress อะไร

127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       share.olanlab.com

*ไฟล์ hosts ทำหน้าที่เก็บข้อมูล Host Name กับ IP Address ที่ตรงกัน 

 

ขั้นตอนที่ 4 ทำการ Restart Apache

ขั้นตอนสุดท้ายคือการ Restart Apache เพื่อให้ Apache ทำการโหลดค่าที่เรากำหนดใน httpd-vhosts.conf ใหม่ด้วยคำสั่ง

sudo apachectl restart

เท่านี้ก็สามารถใช้ Virtual Host บน Apache ในระบบปฏิบัติการ MAC OSX 10.10, 10.9 และ MAC OSX 10.8 ได้แล้วครับ


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย