สอน Java ตอนที่ 6.3 Control Statement แบบเงื่อนไข Ternary Operation

การเขียนโค้ดที่สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่นักพัฒนาต้องใช้ประสพการณ์ ฝึกฝน เริ่มต้นใหม่ๆ เราจะเริ่มต้นจาก if ... else ง่ายๆ เก่งขึ้นหน่อยลองเอา switch ... case มาใช้ ถึงบทความนี้มาแนะนำตัวสุดท้ายคือ Ternary Operation

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 9,132  |  JAVA

Control Statement แบบเงื่อนไข Ternary Operation

การเขียนโค้ดที่สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่นักพัฒนาต้องใช้ประสพการณ์ ฝึกฝน เริ่มต้นใหม่ๆ เราจะเริ่มต้นจาก if ... else ง่ายๆ เก่งขึ้นหน่อยลองเอา switch ... case มาใช้ ถึงบทความนี้มาแนะนำตัวสุดท้ายคือ Ternary Operation 

 

การกำหนดค่าให้ตัวแปร (variable) จากเงื่อนไข (condition) สามารถเขียนในรูป if ... else ... ได้ดังนี้

if (condition)  {
   result = value1;
} else {
   result = value2;
}

เมื่อแปลงเป็น Ternary Operation จะอยู่ในรูปแบบด้านล่าง

result = condition ? value1 : value2

โค้ดเมื่อแปลงเป็น Ternary Operation จะลดลงไปมาก การนำ Ternary Operation ใน Java ถูกนำไปใช้ในรูปแบบการกำหนดค่าให้ตัวแปรเป็นส่วนใหญ่

 

ตัวอย่างการเขียน Ternary Operation เพื่อหาค่าน้อยกว่า

int a = 10
int b = 5
min = (a < b ? a : b);

อธิบาย 

  1. กำหนดค่า 10 ให้ตัวแปร a
  2. กำหนดค่า 5 ให้ตัวแปร b
  3. a < b เป็นจริงให้ กำหนดค่า min ด้วยตัวแปร a ถ้า a < b เป็นเท็จให้ กำหนดค่า min ด้วยตัวแปร b

 


ตัวอย่างการนำ Ternary Operation ไปใช้งานแบบต่างๆ

Source Code

public class TernaryOperation {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        int b = 5;
        int min, max;
        min = (a < b ? a : b);
        max = (a > b ? a : b);
        
        System.out.println("min = " + min);
        System.out.println("max = " + max);
        
        System.out.println("result = " + (1 > 2 ? 3 : 5));
        System.out.println("result = " + ("a" == "b" ? "ab" : "no"));
        System.out.println("result = " + ("a" != "b" ? "ab" : "no"));
    }
}

Output

min = 5
max = 10
result = 5
result = no
result = ab

บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 7.1 Control Statement แบบทำซ้ำ while


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย