คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit

Jul 01, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 18,427  |  LINUX UNIX

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit


$ date

Fri Apr  27 22:14:05 EDT 2007

คำสั่งแสดงวันที่ปัจจุบัน


  $ cat notes

คำสั่งที่ใช้แสดงข้อมูลใน File ชื่อ note

 $ cat -v notes
 Option : -v

ทำให้คำสั่ง cat นั้นแสดงอักขระที่ไม่สามารถอ่านออกมาได้ด้วย ^G แทน

 


  $ touch notes

คำสั่ง touch ใช้ในการสร้าง File ว่างๆใหม่


  $ who

คำสั่งแสดง user ที่กำลัง Log in ทั้งหมดของระบบ


  $ finger corwin

คำสั่ง finger ใช้แสดงรายละเอียดของ user นั้นๆ


  $ man ls

คำสั่ง man ใช้เพื่อดูรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ


  $ exit or CTRL-D

คำสั่งที่ใช้ออกจาก user นั้นๆ


 

ตอนอื่นๆ

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit


คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 4 กำหนด Permission ด้วย chmod, umask, chown, chgrp

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย