คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

Jul 01, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 22,569  |  LINUX UNIX

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv


$ ls


$ ls หรือ $ ls .
แสดง File หรือ Directory ทั้งหมดที่ path ปัจจุบัน

$ ls Email
$ ls log/ussd812
กรณีที่เป็น Directory 
- จะแสดงรายละเอียด Folder หรือ File ทั้งหมดภายใน Folder นั้นๆ 
กรณีที่เป็น File
- จะแสดงชื่อ File นั้นถ้ามี File นั้นอยู่จริง ถ้าไม่มีจะแสดงข้อความว่าไม่พบ

$ ls –F

Option : -F

จะทำให้คำสั่ง ls นั้น แสดงรายละเอียดของ Directory , File หรือ Link ออกมาด้วย
Email/ = Directory
notes  = File
Projects@ = Link

$ ls –R

Option : -R (Recursive)

จะทำให้คำสั่ง ls นั้นทำงานแบบ Recursive เพื่อแสดงข้อมูลของ Directory , File ทั้งหมดที่อยู่ใน Path ปัจจุบัน

$ ls –i

Option : -i

จะทำให้คำสั่ง ls นั้นแสดง inode number ซึ่งตัวเลขนี้
ถ้าเท่ากับแสดงว่าเป็น File เดียวกัน ถ้าแตกต่างกันแสดงว่าเป็นคนละ File ซึ่งจะใช้ดูในกรณีที่เราทำการสร้าง link

$ ls –a

Option : -a

ทำให้คำสั่ง ls แสดง File ทั้งหมดใน Directory ปัจจุบัน

$ ls –x

Option : -x

ทำให้คำสั่ง ls แสดงผลของ File และ Directory ออกมาตามแนวนอน

$ ls –l

Option : -l

ทำให้คำสั่ง ls แสดงผลของ File และ Directory ออกมาตามแนวตั้ง

$ ls –b
Option : -b
ทำให้คำสั่ง ls แสดงตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงได้ในระบบ Unix โดยตัวอักษรเหล่านี้ จะแสดงออกมาเป็น Octal code

$ ls –q
Option : -q
ทำให้คำสั่ง ls แสดงตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงได้ในระบบ Unix โดยตัวอักษรเหล่านี้ จะแสดงออกมาเป็นตัว ?

$ ls –t
Option : -t
ทำให้คำสั่ง ls แสดงผลออกมาเป็นลำดับโดยใช้เวลาที่ File , Folder นั้นถูกสร้างหรือแก้ไข โดย File ที่ใหม่ที่สุดจะแสดงออกมาก่อน

$ ls –lt

Option : -lt

ทำให้คำสั่ง ls ได้ Option : -l + -t

$ ls -r

Option : -r

ทำให้คำสั่ง ls แสดงผลแบบ reverse

$ ls –ltr

Option : -ltr

ทำให้คำสั่ง ls ได้ Option : -l + -t + -r

$ ls –aF

Option : -aF

ทำให้คำสั่ง ls ได้ Option : -a + -F

$ ls –Fat
Option : -Fat
ทำให้คำสั่ง ls ได้ Option : -F + -a + -t
 

 


$ pwd

 
$ pwd

/usr/home/WEBADM/ussdgwd/log

ใช้ในการแสดง Path ปัจจุบันที่เราทำงานอยู่

$ mv


หมายเหตุ : File แทนด้วยสีเขียว , Directory แทนด้วยสีแดง
 $ mv names /home/jmf/Info
 $ mv section1 section2 section3 TermPaper
 $ mv sec* TermPaper

คำสั่งย้าย File ไปยัง directory ปลายทาง


 $ mv overview intro

คำสั่งในการ Rename File จาก overview เป็น intro


 $ mv notes Music/notes4

คำสั่งในการย้าย File และทำการ Rename File จาก note เป็น note4


 $ mv -i totals data
 mv:   overwrite data?
 Option : -i

ทำให้คำสั่ง mv นั้นมีการแสดงยืนยันว่าต้องการย้ายหรือไม่


 


ตอนอื่นๆ

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 4 กำหนด Permission ด้วย chmod, umask, chown, chgrp

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail

 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย