Java สอนเขียนโปรแกรมหาคำที่เป็นพาลินโดรม (Palindrome)

Java สอนเขียนโปรแกรมหาคำที่เป็นพาลินโดรม (Palindrome)

โจทย์ แบบฝึกหัดและวิธีทำเขียนโปรแกรมตรวจสอบพาลินโดรม (Palindrome) คำในภาษาอังกฤษที่อ่านจากข้างหน้าไปหลังหรือข้างหลังไปหน้าแล้วได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น "mom", "madam", "abcba

May 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 19,001  |  JAVA PROGRAMMING EXAM

สวัสดีครับ วันนี้มาแนะนำโจทย์พื้นฐานอีกหนึ่งข้อ เพื่อฝึกฝนการใช้ if ... else, for และ string ในการหาคำที่เป็นพาลินโดรม (Palindrome) ในภาษาอังกฤษ ลองทำกันดูครับ

 

โจทย์

การเขียนโปรแกรมหาคำที่เป็นพาลินโดรม (Palindrome)

"พาลินโดรม (Palindrome) คือ คำในภาษาอังกฤษที่อ่านจากข้างหน้าไปหลังหรือข้างหลังไปหน้าแล้วได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น mom, madam, abcba "


 

วิเคราะห์

การจะรู้ว่าเป็นพาลินโดรม (Palindrome) หรือไม่ เราจะต้องนำคำเดิม มาเรียงจากข้างหลังมาหน้าใหม่และทำการเปรียบเทียบกับคำเดิม ถ้าเท่ากันแสดงว่าเป็น Palindrome แต่ถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ใช้ Palindrome เมื่อได้แนวคิดแล้ว มาลองแปลงเป็นโค้ดกันดูครับ

 

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class Palindrome {
  public static void main(String[] args) {
   String word, reverse = "";
   Scanner scan = new Scanner(System.in);

   System.out.print("Enter a string to check palindrome : ");
   word = scan.next();

   int length = word.length();

   for (int i = length - 1; i >= 0; i--) {
     reverse = reverse + word.charAt(i);
   }

   if (word.equals(reverse)) {
     System.out.println(word + " is a palindrome.");
   } else { 
     System.out.println(word + " is not a palindrome.");
   }
  }
}

Output

Enter a string to check palindrome : string
string is not a palindrome.

Enter a string to check palindrome : madam
madam is a palindrome.

 


เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 3 โครงสร้าง Java

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 4 Variable และ Memory Concept

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 6.1 Control Statement แบบเงื่อนไข if

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 7.3 Control Statement แบบทำซ้ำ for


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย