โจทย์ แบบฝึกหัด ฝึกฝน เขียนโปรแกรม "ดาว" ความยากระดับ 1 ดาว

แบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม "ดาว" สำหรับหาดาวของโรงเรียน

Jul 03, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 7,483  |  PROGRAMMING EXAM

ดาว

ในกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง กำลังคัดเลือกผู้แทนสองคนเพื่อเป็นผู้แทนในการทำกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีเงื่อนไขว่ผู้แทนคนแรกเป็นผู้ที่เพื่อนรักมากที่สุด

ส่วนผู้แทนคนที่สองจะต้องเป็นผู้แทนที่มีเพื่อนรักน้อยที่สุด แต่ เป็นหนึ่งในผู้ที่ผู้แทนคนแรกรัก การคัดเลือกมีกติกาคือทุกคนจะทำการลงคะแนนลับโดยเสนอชื่อ

เพื่อนที่ตนรักได้สองคนเท่านั้น และแน่นอนว่าเพื่อนสองคนที่เลือกนั้นต้องไม่ใช่คนเดียวกันและไม่ใช่ตัวคนเลือกเอง

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลนำเข้าว่าเพื่อนคนไหนรักเพื่อนคนไหน แล้วแสดงผลว่าใครคือผู้แทนทั้งคู่ ถ้าหากว่ามีคนที่เพื่อนที่คนรักมากที่สุดมีคะแนนเท่ากันหลายคน

เราสามารเลือกคนใดคนหนึ่งก็ได้ เช่นเดียวกันถ้าผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้แทนคนที่สองมีคะแนนเท่ากัน ก็สามารถเลือกคนใดคนหนึ่งก็ได้


 

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกของข้อมูลนำเข้าเป็นจำนวนเต็ม n ( 2 < n <= 1000) ซึ่งเป็นจำนวนสมาชิกของกลุ่มเพื่อน

- ใน n บรรทัดถัดไป เป็นข้อมูลของแต่ละคนที่จะบอกว่าตัวเองรักใคร โดนบรรทัดที่ i + 1 จะแสดงข้อมูลว่าสมาชิกหมายเลข i ( 1 <= i <= n) รักเพื่อนสองคนไหนบ้าง

ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มสองคำ (คั่นด้วยช่องว่าง) แสดงหมายเลขของเพื่อน

 

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว แสดงจำนวนเต็มสองคำคั่นด้วยช่องว่าง โดนคำแรกคือหมายเลขของผู้แทนที่หนึ่งและสองตามลำดับ


หากมีคำตอบที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งคำตอบให้เลือกคำตอบใดก็ได้เพียงคำตอบเดียว

 

ตัวอย่าง

 

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลส่งออก

5
2 3
4 5
2 5
1 3
2 1

2 4


 

Credit : แบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมนี้ เป็นแบบฝึกหัดที่ได้มาจากหนังสือ และข้อสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยครับ

 

Source Code

ถ้าบทความนี้มีคนแชร์ เกิน 10 จะมาเฉลยให้ดูกันนะครับ ^^
 

 

แบบฝึกหัดระดับ 1 ดาวอื่นๆ

ตัวย่อ

แก้ว 3 ใบ

ดาว

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย