วิธีการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ยอดนิยมด้วย Php

วิธีการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ยอดนิยมด้วย Php

บทความนี้แนะนำการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ด้วยภาษา Php ที่นิยมใช้กัน ประกอบด้วย implode

May 01, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 12,658  |  PHP PROGRAMMING

บทความนี้แนะนำการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ด้วยภาษา Php ที่นิยมใช้กัน ดังนี้

 

1. implode เหมาะกับการแปลงตัวแปร Array เป็น String โดยเราสามารป้อนตัวเชื่อม (glue) เพื่อให้ได้ String ที่ต้องการ


 

ตัวอย่างที่ 1.1

<?php
$array = array('this''is''string');
$result implode($array);
echo $result// thisisstring
?>

 

ตัวอย่างที่ 1.2 glue เป็น ","

<?php
$array = array('share''olanlab''com');
$comma_separated implode(","$array);
echo $comma_separated// share,olanlab,com
?>
 

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย