สอน Swift ตอนที่ 3.1 ตัวแปรและค่าคงที่ (CONSTANTS & VARIABLES)

สอน Swift ตอนที่ 3.1 ตัวแปรและค่าคงที่ (CONSTANTS & VARIABLES)

การเขียนโปรแกรม เราจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าต่างๆ ไว้เพื่อคำนวณหรือแสดงผลบนโปรแกรม ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในตัวแปร (Variables) ส่วนข้อมูลที่รู้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกเก็บไว้ในค่าคงที่ (Constants)

Jul 01, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 11,209  |  PROGRAMMING SWIFT

ในการเขียนโปรแกรม เราจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าต่างๆ ไว้เพื่อคำนวณหรือแสดงผลบนโปรแกรม ตัวอย่างเช่น คะแนน, วิชา, ชื่อ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในตัวแปร (Variables) ส่วนข้อมูลที่รู้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกเก็บไว้ในค่าคงที่ (Constants) 

 

วิธีการประกาศตัวแปรและค่าคงที่

let maxScore = 100 // ค่าคงที่ (Constants)

var currentScore = 20 // ตัวแปร (Variables)

let ใช้สำหรับบอกว่าเป็นค่าคงที่, var ใช้สำหรับบอกว่าเป็นตัวแปร

ตามหลัง let, var จะเป็นชื่อตัวแปร มีกฏนิดหน่อยสำหรับชื่อตัวแปรในภาษา Swift คือ 

  1. ห้ามเริ่มต้นด้วยตัวเลข
  2. ห้ามมีช่องว่าง
  3. ห้ามมีเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

 

ชนิดของตัวแปรและค่าคงที่ (Data Types)

TYPE DESCRIPTION
Int ตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 2, 300, 5000
Float ตัวเลขทศนิยม เช่น 11.9482
Double ตัวเลขทศนิยมที่มีขอบเขตกว้างกว่า Float เช่น -11.948281731
Bool ค่าความเป็นจริง Boolean สามารถเป็น true หรือ false
String "Hello World!"
Character ตัวอักษรตัวเดียว
let maxScore:Int = 100 

var subjectName:String = "fiction"

โดยปกติแล้วภาษา Swift จะกำหนดชนิดให้เองโดยที่เราไม่ต้องกำหนดเอง แต่ถ้าเราต้องการกำหนดชนิดที่ต้องการ สามารถใส่ต่อชื่อตัวแปรหรือค่าคงที่ได้เลย ดังตัวอย่างด้านบน

 

ตัวแปรและค่าคงที่เหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่ไหน ?


- RAM (Random Access Memory)

 

วิธีการใช้งานตัวแปรที่เป็นตัวเลข

// NUMBER
var sum = num1 + num2 // บวก  
var dif = num1 - num2 // ลบ
var mul = num1 * num2 // คูณ
var div = num1 / num2 // หาร
var mod = num1 % num2 // หารเอาเศษ

 

วิธีการใช้งานตัวแปรที่เป็นข้อความ

var str = "Hello"
var str2 = "World!"
var result = str + " " + str2 // ต่อข้อความ

 

เมื่อโค้ดอยู่บน Playground (สนามเด็กเล่น)

 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย