สอน Swift ตอนที่ 4.1 Control Statement แบบเงื่อนไข IF

สอน Swift ตอนที่ 4.1 Control Statement แบบเงื่อนไข IF

คำสั่งควบคุม (Control Statement) ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม ทำให้โปรแกรมสามารถเลือกทำคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตัวอย่างเช่น ลำดับการทำงานของคำสั่ง การทำคำสั่งเติมซ้ำๆ เป็นต้น

Sep 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 6,971  |  PROGRAMMING SWIFT

ก่อนหน้านี้บทที่ 3 เราได้รู้จักกับตัวแปรแบบต่างๆ และค่าคงที่ เพื่อใช้ในการเก็บค่าต่างๆ ภายในโปรแกรม ในบทที่ 4 จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานคำสั่งควบคุมแบบต่างๆ มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำสั่งควบคุมภายในภาษา Swift คืออะไร?

 

คำสั่งควบคุม (Control Statement) ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม ทำให้โปรแกรมสามารถเลือกทำคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตัวอย่างเช่น ลำดับการทำงานของคำสั่ง การทำคำสั่งเติมซ้ำๆ เป็นต้น

การเขียนคำสั่งควบคุมแบบแรกที่ง่ายที่สุดคือ if

โครงสร้างของ if ประกอบด้วยเงื่อนไข (Condition) และคำสั่ง (Statement) โดยคำสั่งภายใน if จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง (true) ดังนั้นเงื่อนไขจะมีค่าเป็น true (จริง) หรือ false (เท็จ) เท่านั้น 

if condition {
    statement
}

 

ตัวอย่าง การใช้งานคำสั่งควบคุม if

var numberOfRedMarbles = 20;
var numberOfBlueMarbles = 5;
if numberOfRedMarbles > numberOfBlueMarbles {
    print("Game over, you won!"); 
}

จากตัวอย่าง จะได้ผลลัพธ์แสดงเป็นข้อความว่า  "Game over, you won!" โดยเรานำ if มาควบคุมถ้า numberOfRedMarbles มากกว่า numberOfBlueMarbles ทำให้เงื่อนไขเป็น true ถึงจะแสดงข้อความ ถ้าเราเปลี่ยนค่าให้ numberOfRedMarbles น้อยกว่า numberOfBlueMarbles สังเกตุว่าข้อความจะไม่แสดงแล้วเพราะเงื่อนไขเป็น false

 

โครงสร้างของ if ยังมีอีกแบบโดยใช้ if ควบคู่กับ else เรียกว่า if - else


คำสั่งภายใน else จะทำงานเมื่อเงื่อนไขของ if เป็น false (เท็จ) ดูจากตัวอย่างด้านล่างก็เดาออกเลยใช้ไหมครับว่าจะแสดงข้อความว่า "Better luck next time!" นั้นเอง

var numberOfRedMarbles = 5;
var numberOfBlueMarbles = 20;
if numberOfRedMarbles > numberOfBlueMarbles {
    print("Game over, you won!"); 
} else {
    print("Better luck next time!"); 
}

 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย