สอน Swift ตอนที่ 3.2 ตัวแปรแบบ TUPLES

สอน Swift ตอนที่ 3.2 ตัวแปรแบบ TUPLES

Tuples คือ การรวมกลุ่มของข้อมูล แต่ละข้อมูลภายใน Tuple สามารถเป็นคนละชนิดกันได้

Jul 01, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 8,670  |  PROGRAMMING SWIFT

Tubles 

คือ การรวมกลุ่มของข้อมูล แต่ละข้อมูลภายใน Tuple สามารถเป็นคนละชนิดกันได้ ตัวอย่างด้านล่างแสดง Tuple ที่ประกอบไปด้วยข้อมูล Int, String

let appDetail = (12, "Share.OlanLab.Com")

 

เราสามารถเข้าถึงค่าภายใน Tuple ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ผ่าน index (ตำแหน่ง)

print("Applicant age is \(applicantDetails.0)") 
print("Applicant name is \(applicantDetails.1)")

วิธีที่ 2 ผ่าน Name (ชื่อ)

let applicantDetails = (applicantAge:12, applicantName:"Henry") 
print("Applicant age is \(applicantDetails.applicantAge)") 
print("Applicant name is \(applicantDetails.applicantName)")

เราสามารถใส่ตัวแปรภายใน ".............." เพื่อดึงค่าขึ้นมาใช้ได้เลย เมื่อใช้สัญลักษณ์ \(...................)

 

เราสามารถนำค่าภายใน Tuple ส่งไปเก็บภายในตัวแปรแต่ละตัวได้

let applicantDetails = (12, "Henry")
let (applicantAge, applicantName) = applicantDetails
print("Applicant age is \(applicantAge)")
print("Applicant name is \(applicantName)")

จากตัวอย่างด้านบน applicantAge จะมีค่าเป็น 12 และ applicantName จะมีค่าเป็น "Henry"

 


เมื่อ Run โปรแกรมจะได้

Applicant age is 12
Applicant name is Henry

 

Tuble เป็นทางเลือกใหม่ในการเก็บข้อมูลในภาษา Swift ใกล้เคียงกับ Tuple ก็จะเป็นการเก็บค่าแบบ Array ที่สามารถเก็บข้อมูลหลายๆ ค่าภายในตัวแปรเดียว แต่ Array ไม่สามารถเก็บชนิดตัวแปรที่แตกต่างกันได้

ทาง Apple แนะนำให้ใช้ Tuples ในการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่ไม่ซับซ้อนมาก ถ้าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนที่เป็น Object ของ Class ใช้ Tuples อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย