สอน Swift ตอนที่ 4.3 Control Statement แบบทำซ้ำ for

สอน Swift ตอนที่ 4.3 Control Statement แบบทำซ้ำ for

คำสั่งควบคุม Control Statement แบบทำซ้ำ for ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในกรณี เมื่อโปรแกรมจำเป็นต้องทำงานคำสั่งเดิมซ้ำๆ เพื่อลดปริมาณโค้ดในการเขียนโปรแกรม

Sep 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 5,222  |  PROGRAMMING SWIFT

คำสั่งควบคุม Control Statement แบบทำซ้ำ ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในกรณี เมื่อโปรแกรมจำเป็นต้องทำงานคำสั่งเดิมซ้ำๆ 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแสดงผลเปอร์เซ็นต์การ Loading บนหน้าจอเพิ่มขึ้นทีละ 10%

เมื่อไม่ใช้ Control Statement แบบทำซ้ำ

print("Loading 0%")
print("Loading 10%")
print("Loading 20%")
print("Loading 30%")
print("Loading 40%")
print("Loading 50%")
print("Loading 60%")
print("Loading 70%")
print("Loading 80%")
print("Loading 90%")
print("Loading 100%")

 

เมื่อใช้ Control Statement แบบทำซ้ำ แบบ for - in

for i in 0..<11 {
    print("Loading \(i * 10)%")
}

 

สังเกตุว่าจำนวนบรรทัดที่เขียน source code จะลดลงมาก เมื่อใช้ Control Statement แบบทำซ้ำ ต่อมาเรามาทำความเข้าใจวิธีการใช้ for กันครับ โดยเนื้อหาในบทที่จะอ้างอิง Swift 3.0 ขึ้นไป ซึ่งคำสั่ง for มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนจาก Swift 2.2 ดังนี้

 

ใน Swift 3.0 ไม่สามารถใช้ for แบบนี้ได้อีกแล้ว!! เปลี่ยนไปใช้ for - in แทน

for var number = 10; number < 15; number++ { 
    print("The value of number is \(number)")
}

 

โครงสร้าง Control Statement แบบทำซ้ำ for - in

for index in 1...5 { 
    print("\(index) times 5 is \(index * 5)")
}

คำสั่ง for - in ใน Swift ประกอบด้วย index, range 

Closed Range Operator คือ เครื่องหมาย ( ... ) ใช้แสดงถึงขอบเขตจำนวนรอบที่ for ทำงาน จากตัวอย่างด้านบน ทำงาน 1 ถึง 5 เท่ากับ 5 รอบ โดย index จะถูกกำหนดด้วยค่าเริ่มต้นของ range เมื่อจบรอบจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ไปเรื่อยๆ จนจบ

for index in 1..<5 { 
    print("\(index) times 5 is \(index * 5)")
}

Half-Open Range Operator คือ เครื่องหมาย ( ..< ) ใช้แสดงถึงขอบเขตจำนวนรอบที่ for ทำงาน คล้ายกับ Closed Range Operator แต่ละไม่รวมรอบสุดท้ายเข้าไป ตัวอย่าง


 

 

 

ถ้าเราไม่ต้องการใช้ index อาจจะแทน index ด้วยเครื่อง _ (underscore) ก็ได้

let base = 3
let power = 10
var answer = 1
for _ in 1...power {
    answer *= base   
}

print("\(base) to the power of \(power) is \(answer)")

 

Control Statement แบบทำซ้ำ นอกจาก for - in แล้วยังมีอีก  2 ชนิด นั่นคือ white, repeat - while ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานต่างกัน เป็นยังไงตามอ่านได้ที่บทความถัดไปเลยครับ


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย