Google Maps - ติดตั้งแผนที่บน Website ด้วย Google Maps Javascript API v3

Google Maps - ติดตั้งแผนที่บน Website ด้วย Google Maps Javascript API v3

สอนการติดตั้ง Maps บน Website ด้วย Google Maps Javascript API v3 สำหรับผู้สนใจต้องการนำ Google Maps ไปใช้บน Website

Feb 18, 2018

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 34,294  |  GOOGLE MAPS

สอนการติดตั้ง Maps บน Website ด้วย Google Maps Javascript API v3 สำหรับผู้สนใจต้องการนำ Google Maps ไปใช้บน Website จากตัวอย่างด้านล่าง

 

ตัวอย่าง โค้ดการนำแผนที่ Google Maps มาติดบน Website

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
        <style type="text/css">
            html { height: 100% }
            body { height: 100%; margin: 0; padding: 0 }
            #map-canvas { height: 100% }
        </style>
        <script type="text/javascript"
            src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=API_KEY&sensor=SET_TO_TRUE_OR_FALSE"></script>
        <script type="text/javascript">
            function initialize() {
              var mapOptions = {
                center: new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644),
                zoom: 8
              };
              var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"),
                  mapOptions);
            }
            google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
        </script>
    </head>
    <body>
        <div id="map-canvas"/>
    </body>
</html>

 

เริ่มต้นด้วยการสร้างและนำ API Key มาใช้งาน 

  • ไปที่ https://code.google.com/apis/console และเข้าสู่ระบบด้วย Google Account. ดังนั้นเราต้องมี Google Account ก่อนนะครับ
  • เลือก Services จากเมนูด้านซ้าย
  • ทำการเปิด Google Maps API v3 

  • เลือก API Access จาก API key จะอยู่ในหน้า API Access ในส่วน Simple API Access  

 

1. ทำการ import : Google Maps Javascript API v3 มาใช้งาน

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=API_KEY&sensor=SET_TO_TRUE_OR_FALSE">

รายละเอียด

  • API_KEY - ค่า API Key สำหรับอ้างอิงการใช้งาน Google Maps
  • SET_TO_TRUE_OR_FALSE - เปิดหรือปิด การใช้งาน sensor  GPS Locator มีค่าเป็น true, false

 


*Google Maps Javascript API v3 นั้นไม่บังคับให้ต้องใส่ API_KEY แต่การใส่ API_KEY จะทำให้สามารถดูสถิติการใช้งาน Google Maps ที่นำไปติดได้ ผู้เขียนจึงแนะนำว่าถ้าต้องการรู้สถิติการใช้งานติดไว้มีประโยชน์ครับ

 

2. คำสั่ง Javascript สำหรับการใช้ Google Maps เราจะอธิบายละเอียดเป็นส่วนๆ อีกครั้งตอนท้าย
function initialize() {
	var mapOptions = {
		zoom: 8,
		center: new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644)
	};

	var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
		mapOptions);
}

 

3. Div elements สำหรับแสดง Google Maps สามารถกำหนดขนาดที่ต้องการผ่าน CSS

<div id="map-canvas" style="width: 100%; height: 100%"></div>

 

อธิบายคำสั่งต่างๆ ของ Google Maps Javascript API v3 ภายในบทความนี้


1. สามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของ Maps ด้วยค่าตัวแปรตามด้านล่าง

var mapOptions = {
  center: new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644),
  zoom: 8
};

 

center คือ จุดกึ่งกลางของแผนที่สามารถเซตได้หลายแบบดังตัวอย่าง

center: new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644)
center: {lat: -34.397, lng: 150.644}
center: {lng: 150.644, lat: -34.397}
 
zoom คือ ระยะการซูมของแผนที่
zoom: 8

 

2. ทำการติดตั้ง Map เข้าไปใน div ที่มี id เป็น map-canvas

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"),
    mapOptions);

 

3. ทำการเรียก initialize เมื่อหน้านี้ถูกโหลดขึ้นมา

 google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

หรือ

 <body onload="initialize()">

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอนการใช้ Google Map Javascript Api

ปัจจุบันการนำแผนที่ Google Map มาใช้บน Website ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าชมได้มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้หลากหลาย วิธีการใช้และติดตั้งเป็นยังไงติดตามผ่านหลักสูตรนี้ได้เลยครับ
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย