สอน Swift ตอนที่ 4.8 Control Transfer Statements คำสั่ง guard

สอน Swift ตอนที่ 4.8 Control Transfer Statements คำสั่ง guard

คำสั่ง guard คล้ายๆ กับ if โดยคำสั่ง guard มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (TRUE) คำสั่งต่อๆ ไปถึงจะทำงาน

Sep 24, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 4,293  |  PROGRAMMING SWIFT

คำสั่ง guard คล้ายๆ กับ if โดยคำสั่ง guard มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (TRUE) คำสั่งต่อๆ ไปถึงจะทำงาน จุดที่ไม่เหมือนกับ if เลย คือคำสั่ง guard จะต้องมี else เสมอ ทำงานเมื่อเงื่อนไขของ guard ไม่เป็นจริง (FALSE)

 


คำสั่ง guard น่าจะมาจากคำว่า ป้องกัน(ความผิดพลาด) ดังนั้นเมื่อเงื่อนไขของ guard ไม่เป็นจริง ก็มั้งจะออกจากโปรแกรมหรือจบการทำงาน จึงมักใช้คู่กับคำสั่ง return, break, throw เสมอ

func greet(person: [String: String]) {
  guard let name = person["name"] else {
    return
  }
  
  print("Hello \(name)!")
  
  guard let location = person["location"] else {
    print("I hope the weather is nice near you.")
    return
  }
  
  print("I hope the weather is nice in \(location).")
}

greet(person: ["name": "John"])
greet(person: ["name": "Jane", "location": "Cupertino"])

 

guard กับ if สามารถใช้แทนกันได้ โดยวิธีการเขียนโค้ดแต่เมื่อเรา guard จะทำให้อ่านโค้ดแล้วเข้าใจมากกว่า 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย