สอน Swift ตอนที่ 5.5 Nested Functions

สอน Swift ตอนที่ 5.5 Nested Functions

ในภาษา Swift ฟังก์ชั่นที่ถูกเขียนขึ้นมาอยู่ภายในฟังก์ชั่น เราเรียกมันว่า "Nested Function" ฟังก์ชั่นนี้จะถูกซ่อนจากโลกภายนอก หมายความว่าเราไม่สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่นได้ นอกบริเวณที่มันถูกประกาศขึ้นมา

May 16, 2017

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 4,077  |  PROGRAMMING SWIFT

การเขียน Function ซ้อน Function (Nested Function) 

ในภาษา Swift ฟังก์ชั่นที่ถูกเขียนขึ้นมาอยู่ภายในฟังก์ชั่น เราเรียกมันว่า "Nested Function" ฟังก์ชั่นนี้จะถูกซ่อนจากโลกภายนอก หมายความว่าเราไม่สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่นได้ นอกบริเวณที่มันถูกประกาศขึ้นมา 

 

ตัวอย่างการใช้งาน Nested Function 

func returnFifteen() -> Int {
  var y = 10
  func add() {
    y += 5
  }
  add()
  return y
}

returnFifteen()

 

ฟังก์ชั่น add จะสามารถถูกเรียกภายในฟังก์ชั่น returnFifteen เท่านั้น และยังสามารถใช้และเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรภายใน returnFifteen ได้อีกด้วย 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย