สอน Node.js ตอนที่ 9 Node.js + ExpressJS สร้าง Web Server

สอน Node.js ตอนที่ 9 Node.js + ExpressJS สร้าง Web Server

ExpressJS คือ Web Framework สำหรับ Node.js สามารถสร้างเว็บไซต์แบบปกติ หรือสร้างเป็น Web Service เพื่อเป็น API ให้เรียกใช้งานได้อย่างง่ายๆ ส่วนสำคัญของ ExpressJS ประกอบด้วย middleware, routing, Template Engine

Feb 11, 2018

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 10,207  |  NODE.JS

การสร้าง Web Application ด้วย Node.js

โดยใช้เพียง Modules ที่ทาง Node.js มีมาให้นั่น ค่อนข้างลำบากและซับซ้อน เนื่องจากเราต้องเขียนเพื่อจัดการเองเกือบทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น Request, Response และการจัดการ URL ที่เข้ามา การเขียนนั่นฟรีสไตล์ไม่มีโครงสร้าง ไม่มี Framework ทำให้เวลาเขียนร่วมกันเป็นทีมแล้ว จะนำโค้ดมารวมกันทำได้ยาก 

 

ทีมงานของ StrongLoop IBM จึงสร้าง Framework มาครอบบน Node.js อีกทีเรียก Framework นี้ว่า ExpressJS

 

ExpressJS

คือ Web Framework สำหรับ Node.js สามารถสร้างเว็บไซต์แบบปกติ หรือสร้างเป็น Web Service เพื่อเป็น API ให้เรียกใช้งานได้อย่างง่ายๆ ส่วนสำคัญของ ExpressJS ประกอบด้วย middleware, routing, Template Engine ให้เราสามารถใช้งานและเขียนโค้ดให้ได้ตามที่เราต้องการ โดยโครงสร้าง ExpressJS จะมีลักษณะตามรูปด้านล่าง 


 

 

Middleware 

Middleware คือ Functions ที่เข้าถึง ปรับแต่ง แก้ไข req (HTTP Request), resp (HTTP Response) และสามารถเรียก Middleware ตัวต่อๆ ไปได้ เรื่อยๆ Middleware นั่นถูกนำมาใช้ในการจัดการ Cookie, Session, Authentication, Log และอื่นๆ 

 

Routing

เป็นการกำหนด URI (Endpoints) และ  Methods ภายใน Applications ว่าให้ตอบสนองอย่างไรเมื่อ Client ทำการเรียกเข้ามา เราจะกำหนดว่า URL ที่เรียกเข้ามาให้ทำอะไร ส่งอะไรกลับไปหาผู้ใช้จาก Routing

 

Template Engine 


คือไฟล์ Template เมื่อเรียกใช้และส่งค่าตัวแปรเข้าไป จะแปลงส่งค่ากลับมาเป็น HTML ทำให้สะดวกต่อการออกแบบ HTML และลดการซ้ำซ้อน Template Engine ทีใช้บน ExpressJS สามารถใช้ได้หลายตัว ประกอบด้วย Pug, Mustache, EJS

 

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย ExpressJS แบบง่ายๆ 

1. ติดตั้ง ExpressJS 

npm install --save express

เป็นการติดตั้ง Module ของ express ภายใน Project ของเรา โดยไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ node_modules

 

2. สร้างไฟล์ app.js เขียนโค้ดตามด้านล่าง

var express = require("express");
var app = express();

app.get("/", (req, res) => {
    res.send("hello world");
});

app.get("/users/:userId", (req, res) => {
   res.send(req.params);
});

app.listen(3000, () => {
    console.log("Server listening on port 3000!");
});

 

3. สั่ง Run 

node app.js

ลองทดสอบด้วยการเข้าไปที่  http://localhost:3000, http://localhost:3000/users/jame 

 
 

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย