สอน Node.js ตอนที่ 6 เขียน อ่าน แก้ไขไฟล์ด้วย File System Module

สอน Node.js ตอนที่ 6 เขียน อ่าน แก้ไขไฟล์ด้วย File System Module

Node.js สามารถเขียน อ่าน แก้ไขไฟล์ได้ผ่าน Module ที่ชื่อว่า fs (File System) มาลองดูตัวอย่างการจัดการไฟล์ด้วย Node.js

Feb 08, 2018

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 6,064  |  NODE.JS

Node.js สามารถเขียน อ่าน แก้ไขไฟล์ได้ผ่าน Module ที่ชื่อว่า fs (File System) มาลองดูตัวอย่างการจัดการไฟล์ด้วย Node.js แต่ละวีธี

 

Create File (สร้างไฟล์) & Update Files (แก้ไขไฟล์)

 

สร้างไฟล์ หรือ อัพเดทไฟล์โดยเขียนต่อด้านท้ายด้วยคำสั่ง fs.appendFile

var fs = require('fs');

fs.appendFile('myfile1.txt', 'Create or Update by fs.appendFile', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
});

 

สร้างไฟล์ หรือ อัพเดทไฟล์โดยเขียนทับด้วยคำสั่ง fs.writeFile

var fs = require('fs');

fs.writeFile('myfile1.txt', 'Create or Update by fs.writeFile', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
});

 

Delete Files (ลบไฟล์)

 

ลบไฟล์ด้วยคำสั่ง fs.unlink

var fs = require('fs');

fs.unlink('myfile3.txt', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('File deleted!');
});

จากคำสั่งด้านบนลบไฟล์ myfile3.txt

 

Rename Files (แก้ไขชื่อไฟล์)

 


แก้ไขชื่อไฟล์ด้วย fs.rename

var fs = require('fs');

fs.rename('myfile1.txt', 'myfile3.txt', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('File Renamed!');
});

จากคำสั่งด้านบนจะทำการแก้ไฟล์ชื่อ myfile1.txt เป็น myfile3.txt

 

Read Files (อ่านไฟล์)

 

อ่านข้อมูลภายในไฟล์ด้วย fs.readFile

var fs = require("fs");

fs.readFile("input.txt", (err, data) => {
	if (err) return console.error(err);
	console.log(data.toString());
});

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย