ขั้นตอนการติดตั้ง Linux : CentOS 6.5 แบบ Step By Step

ขั้นตอนการติดตั้ง Linux : CentOS 6.5 แบบ Step By Step

CentOS ระบบปฎิบัติการยอดนิยมที่เป็น Opensource เหมาะแก่การนำมาทำ Server แบบต่างๆ ภายในองค์กร อาทิเช่น Web Server, File Server, SVN Server, Database Server และอื่นๆ

Apr 17, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 53,181  |  LINUX CENTOS

CentOS 6.5 ถูกปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดได้เมื่อ 1st December, 2013 โดยมีให้เลือกทั้ง 32 Bit, 64 Bit มีการอัพเดทคุณสมบัติใหม่ๆ ดังนี้

 1. Support for sub-microsecond clock accuracy over the LAN using the Precision Time Protocol (PTP)
 2. OpenSSL 1.0.1
 3. OpenSSL & NSS Support TLS 1.1 and 1.2
 4. Read only support of VMDK and VHDX files
 5. CPU hot plugging
 6. Updated virt-v2v-/virt-p2v-conversion tools
 7. Updated drivers for Hyper-V and VMware
 8. LibreOffice Version 4.0.4
 9. Evolution 2.32
 10. Depreciated features are matahari, python-qmf, python-qpid, qupd-cpp, qpid-qmf, qpid-tests, saslwrapper, ruby-qpid etc.

 

Download แบบ Torrent สำหรับ  DVD ได้ที่

 1. CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1to2.torrent
 2. CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1to2.torrent

Download แบบ LiveCD and LiveDVD ได้ที่

 1. CentOS-6.5-i386-LiveCD.torrent
 2. CentOS-6.5-i386-LiveDVD.torrent
 3. CentOS-6.5-x86_64-LiveCD.torrent
 4. CentOS-6.5-x86_64-LiveDVD.torrent

 

เริ่มต้นการติดตั้ง CentOS 6.5 ดังนี้

1. บูทด้วย  CentOS bootable media หรือ ISO จะพบหน้าดังรูป

CentOS Boot Menu

 

2. ตรวจสอบ media เราสามารถเลือก Skip เพื่อข้ามได้

Media Check

 

3. เริ่มทำการติดตั้ง CentOS 

CentOS Installation

 

4. เลือกภาษาที่คุณต้องการ 

Language Selection

 

5. เลือกประเภทของ Keyboard

Select Keyboard


 

6. เลือก Storage Devices “Basic Storage Devices” และ “Specialized Storage Devices (สำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ)”.

Select Storage Devices

 

7. มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Storage device ให้ทำการ Click “Yes, discard any data“.

Storage Device Warning

 

8. ใส่ชื่อ Hostname. Click ที่ปุ่ม “Configure Network” ด้านล่าง ถ้าคุณต้องการตั้งแต่ network แต่คุณสามารถตั้งค่าเหล่านี้ภายหลังการติดตั้งได้

Set Hostname

 

9. เลือกตำแหน่ง

Select Location

 

10. ตั้งค่ารหัสผ่านของ root 

Define root password

 

11. เลือก “Use All Space“ Click ที่ Review and Modify partitioning layout ถ้าคุณต้องการตรวจสอบหรือแก้ไข File System ด้วยตัวเอง

Select Installation Type

 

12. เลือก “Create Custom layout”  ตรงนี้เราสามารถที่จะสร้าง RAID partitions และ LVM ได้


Create Storage

 

13. แสดงสรุปค่า Partitions 

Partition Table

 

14. คำเตือนเกี่ยวกับการ Format  Click “Format” จะทำการล้างข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไป

Device Formatting

 

15. เลือก Write storage configuration to disk.

Write Changes to Device

 

16. Formatting drive.

Formatting Devices

 

17. ยืนยันการติดตั้ง Bootloader . เลือก “Use a boot loader password”  ถ้าคุณต้องการใช้  bootloader password.

Bootloader Installation

 

18. เลือก Application สำหรับติดตั้ง ทำการเลือก “Customize now” เพื่อทำการเลือก Application ด้วยตัวเอง

Select Installation Software


 

19. เลือก Application ที่คุณต้องการใช้งาน

Select Installation Applications

 

20. การติดตั้งเริ่มต้น

Installation Started

 

21. ติดตั้งข้อมูลต่างๆ จนครบ 100%

Installation in Progress

 

22. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ สามารถเอาแผ่นที่ใช้ติดตั้งหรืออุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ออกได้ ต่อมา click  “reboot“.

Installation Completed

 

23. Login Screen.

CentOS Login Screen

 

24. CentOS 6.5 Desktop.

CentOS 6.5 Desktop

 

จบบริบูรณ์

 


บทความการติดตั้งเวอร์ชั่นอื่นๆ

ขั้นตอนการติดตั้ง Linux : CentOS 6.3 แบบ Step By Step

ขั้นตอนการติดตั้ง Linux : CentOS 7.0 แบบ Step By Step


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย