สอน CSS ตอนที่ 1 โครงสร้างของ CSS

สอน CSS ตอนที่ 1 โครงสร้างของ CSS

CSS - Casecading Style Sheet คือ ภาษามุ่งเน้นสำหรับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้น ถูกนำมาใช้จัดการการแสดงผลของเว็บเพจ (look and feel) ด้วย CSS เราสามารถควบคุมสีของตัวอักษร ฟอนต์ เลย์เอ้าท์ พื้นที่ว่าง รูปภาพและอื่นๆ ตอนที่ 1

Feb 18, 2018

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 23,057  |  WEB CSS

CSS - Casecading Style Sheet คือ ภาษามุ่งเน้นสำหรับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้น ถูกนำมาใช้จัดการการแสดงผลของเว็บเพจ (look and feel) ด้วย CSS เราสามารถควบคุมสีของตัวอักษร ฟอนต์ เลย์เอ้าท์ พื้นที่ว่าง รูปภาพและอื่นๆ 

 

CSS นั้นถูกออกแบบโครงสร้างภาษาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ แต่มีความสามารถสูงในการจัดการแสดงผลของเว็บเพจ ส่วนใหญ่ CSS จะถูกนำไปใช้ผสมผสานกับ HTML หรือ XHTML เพื่อแสดงผลออกมาเป็น ข้อมูลที่เราเห็นบนเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น hyperlinks, paragraphs, headings, lists และ tables 

 

เริ่มต้นด้วยการเข้าใจโครงสร้างของ CSS - Casecading Style Sheet

Document = HTML + CSS + JAVASCRIPT

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
                      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en'>
    <head>
        <title>Share.OlanLab.Com | CSS - หลักสูตรการออกแบบ Web Design ด้วย CSS สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 1</title>
    <link rel='stylesheet' type='text/css' href='style.css' />
     <script>
      alert('Hello world!!');
     </script>
    </head>
    <body>
        <p class='container'>
           เรียนรู้ แบ่งปันกับ Share
        </p>
        <p class='container box'>
           
        </p>
        <p class='container tank'>
           
        </p>
        <p class='container' id='container-1234'>
           
        </p>
    </body>
</html>

 

CSS Rules


เราเรียกโค้ด CSS ด้านล่างว่า "CSS Rules" เป็นกฏเกณฑ์การเขียน CSS ประกอบด้วย selectors, declarations, property, value โดย Style Sheet จะประกอบไป 1 CSS Rules หรือมากกว่า 

p {
  color : red;
}

 

Selectors

Selector คือ HTML elements หรือ elements ที่ CSS Rule ถูกนำไปใช้ 

body {
  margin : 0;
   padding : 0;
  font: 12px sans-serif;
}

 

Declarations

Declarations เป็นส่วนที่อยู่ภายใน {.........}  แยกออกมาจาก Selector โดย Declaration ประกอบด้วย CSS property และ value


property คือ คุณสมบัติการแสดงผลเช่น color สำหรับกำหนดสีตัวอักษร, font สำหรับกำหนดลักษณะตัวอักษร และอื่นๆ

value คือ ค่าที่กำหนดให้ property เช่น color : green; font : 12px sans-serif; เป็นต้น

body {
  margin : 0;
   padding : 0;
  font : 12px sans-serif;
}

 

Grouping Selectors

เราสามารถ Grouping Selectors ด้วยเครื่องหมายคอมมา (,) ได้ตามตัวอย่างด้านล่าง การ Grouping Selectors จะทำให้ Selector ใช้ Declarations ตัวเดียวกัน เพื่อลดปริมาณการเขียนโค้ดลง

h1, h2, h3, h4, h5 {
  font-family : Tahoma;
   color : green;
   border-bottom : 1px solid red;
}

 

CSS Comments

วิธีการ Comment ใน CSS สามารถทำได้ตามตัวอย่างด้านล่าง โดยคำสั่งที่อยู่ภายใน Comment จะไม่ถูก Browser นำมาประมวลผลเพื่อแสดงผลบนเว็บเพจ การ Comment ถูกนำมาใช้เพื่อจดโน้ตหรืออธิบายในส่วนนั้น ป้องกันการลืมหรือเพื่อให้ผู้พัฒนาต่อเข้าใจง่ายขึ้น

body {
   margin : 0;
   padding : 0;
   font : /* this is a comment */ 12px sans-serif;
}

body {
  /* this is a comment */ 
   margin : 0;
   padding : 0;
   font : 12px sans-serif;
}

/*
* this is a comment
*/
body {
  margin : 0;
   padding : 0;
   font : 12px sans-serif;
}

 

Including CSS in a Document

CSS มีความยืดหยุ่นให้เราสามารถเรียกเพื่อนำมาใช้ใน document ได้ 4 วิธี

 • Internal Styles
<style type='text/css'>
body, td {
  color: blue;
}
</style>

 

 • External Styles
<link rel='stylesheet' href='/path/to/stylesheet.css' type='text/css' />

 

 • Import rule
@import('path/to/stylesheet.css');

h1, h2, h3, h4, h5 {
    font-family : Tahoma;
    color : green;
    border-bottom : 1px solid red;
}

 

 • Inline Styles
<table style="border: 1px solid black; margin: auto;">
    <tr>
        <td style="text-align: right; font-size: 18pt;">
            Some text aligned left.
        </td>
    </tr>
</table>

 


บทความถัดไป

CSS - หลักสูตรการออกแบบ Web Design ด้วย CSS สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 2


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การใช้ css ในการออกแบบหน้า Web ให้แสดงผลตามที่ต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย