วิธี Merge ข้อมูล 2 tables ใน MySQL

วิธี Merge ข้อมูล 2 tables ใน MySQL

ในบางครั้ง เราจำเป็นต้องทำการ Merge ข้อมูลจาก Table ที่มีโครงสร้างเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การรวมข้อมูลผู้ใช้งานของ 2 Website เข้าด้วยกันให้อยู่บน Table เดียว เมื่อเกิดการรวมเว็บไซต์เกิดขึ้น บทความนี้สอนวิธีการ Merge ข้อมูล 2 Tables แบบง่ายๆ มีประสิทธิภาพ

Apr 09, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 13,209  |  DATABASE MYSQL SQL

ในบางครั้ง เราจำเป็นต้องทำการ Merge ข้อมูลจาก Table ที่มีโครงสร้างเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การรวมข้อมูลผู้ใช้งานของ 2 Website เข้าด้วยกันให้อยู่บน Table เดียว เมื่อเกิดการรวมเว็บไซต์เกิดขึ้น บทความนี้สอนวิธีการ Merge ข้อมูล 2 Tables แบบง่ายๆ มีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลที่ต้องการ Merge สามารถเขียนเป็น Sql ได้ดังนี้

select * from table1 union select * from table2;

การใช้ union จะทำการรวมผลของการ select เข้าด้วยกันและไม่แสดงข้อมูลที่ duplicates 

ต่อมาทำการสร้าง Table ใหม่เพื่อเก็บข้อมูลที่ถูก Merge ตาม sql ด้านล่าง

create table merged_table( select * from table1 union select * from table2);

สุดท้าย Drop table เก่าทิ้งไป และ แก้ชื่อตารางที่เก็บข้อมูลที่ถูก Merge เป็นชื่อตารางเดิม

drop table table1;
rename table merged_table to table1;

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย