วิธีการติดตั้ง PHP, MySQL, Apache, phpMyAdmin สำหรับพัฒนา Website ด้วย Php

วิธีการติดตั้ง PHP, MySQL, Apache, phpMyAdmin สำหรับพัฒนา Website ด้วย Php

การที่เราจะพัฒนา Website ได้นั้น เราต้องทำให้เครื่องเราเปรียบเสมือน Web server ให้ได้เสียก่อน โดยบทความนี้แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อจำลองให้เครื่องเราเป็น Web server ได้อย่างง่ายๆ

Feb 18, 2018

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 61,491  |  DEVELOPER TOOL XAMPP PHPMYADMIN

การที่เราจะพัฒนา Website ได้นั้น เราต้องทำให้เครื่องเราเปรียบเสมือน Web server ให้ได้เสียก่อน โดยบทความนี้แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อจำลองให้เครื่องเราเป็น Web server ได้อย่างง่ายๆ แต่ก่อนจะไปถึงการติดตั้งเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Web server ซักนิดก่อน เพื่อให้เราเข้าใจคุณสมบัติ หน้าที่การทำงาน ข้อจำกัดของ Web server

 

Web server คืออะไร ?

     Web server คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับทำหน้าที่ให้บริการเก็บข้อมูลและประมวลผลเพื่อแสดง Website บน Internet โดยตัว Website เองถูกพัฒนาได้จากหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง ตัวอย่างเช่น php, jsp, asp เป็นต้น ภาษาเหล่านี้เราเรียกมันว่า Server-side script คือ ภาษาที่ถูกประมวลที่ server ก่อนจะส่งข้อมูลมายังเครื่อง Client ทีเรียกดู Website นั้นๆ

     ดังนั้นการติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้บริการเป็น Web server จะขึ้นอยู่กับภาษาที่เรานำมาพัฒนา Website ด้วย ในบทความนี้ เราจะแนะนำการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ บน Web server สำหรับผู้พัฒนา Website ด้วยภาษา Php โปรแกรมเหล่านี้ประกอบด้วย

  1. Apache   - ทำหน้าที่เป็น Web server
  2. MySQL    - ทำหน้าที่จัดการ Database
  3. Php         - ทำหน้าที่แปลภาษา Php
  4. phpMyAdmin - เป็นเครื่องมือแบบ Web based สำหรับจัดการ Database

เพื่อให้ง่าย เราจะติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ด้วย XAMPP ซึ่งรวมโปรแกรมที่เราต้องการไว้ทั้งหมดภายในตัวติดตั้งตัวเดียว

 

เริ่มต้นการติดตั้ง Web server ด้วย XAMPP

1. ดาวโหลดตัวติดตั้ง XAMPP โดยเลือก version ที่ต้องการตาม Link ด้านล่าง

https://www.apachefriends.org/download.html

 


2. ทำการติดตั้งตามรูปภาพด้านล่าง


XAMPP Control Panel ใช้สำหรับเปิดปิด Service

 

3. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ตรวจเช็คว่า Web server เราสามารถทำงานได้โดยพิมพ์ที่ Browser : http://localhost จะได้ดังรูป

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย