วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ ด้วย Php

วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ ด้วย Php

แปลงตัวอักษร ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ ด้วยฟังก์ชั่น strtoupper , mb_strtoupper ,mb_convert_case , ucfirst , ucwords ของ Php

Apr 29, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 7,448  |  PHP PROGRAMMING

แปลงตัวอักษร "ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่" ด้วยฟังก์ชั่น strtoupper , mb_strtoupper  ,mb_convert_case , ucfirst , ucwords  ของ Php โดยฟังก์ชั่นทั้ง 5 ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

1. strtoupper ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรทุกตัวใน String เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด

<?php
$str "Share.Olanlab.Com";
$str strtoupper($str);
echo $str// SHARE.OLANLAB.COM
?>


2. mb_strtoupper ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรทุกตัวใน String เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด มีความสามารถมากกว่า strtoupper โดยสามารถใส่  character encoding สำหรับตัวอักษร

2.1 แบบปกติ

<?php
$str "Share.Olanlab.Com";
$str mb_strtoupper($str);
echo $str// SHARE.OLANLAB.COM
?>
 
2.2 แบบมี character encoding ด้วย non-Latin UTF-8 
 
<?php
$str "Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός";
$str mb_strtoupper($str'UTF-8');
echo $str// ΤΆΧΙΣΤΗ ΑΛΏΠΗΞ ΒΑΦΉΣ ΨΗΜΈΝΗ ΓΗ, ΔΡΑΣΚΕΛΊΖΕΙ ΥΠΈΡ ΝΩΘΡΟΎ ΚΥΝΌΣ
?>

3. mb_convert_case ใช้สำหรับแปลตัวอักษรทุกตัวใน String เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก มีความสามารถมากกว่า strtoupper โดยสามารถใส่  character encoding สำหรับตัวอักษร

3.1 แบบปกติ

<?php
$str "Share Olanlab Com";
$str mb_convert_case($strMB_CASE_UPPER"UTF-8");
echo $str// SHARE OLANLAB COM
$str mb_convert_case($strMB_CASE_TITLE"UTF-8");
echo $str// Share Olanlab Com
?>
 
3.2 แบบมี character encoding ด้วย non-Latin UTF-8 
 
<?php
$str "Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός";
$str mb_convert_case($strMB_CASE_UPPER"UTF-8");
echo $str// Prints ΤΆΧΙΣΤΗ ΑΛΏΠΗΞ ΒΑΦΉΣ ΨΗΜΈΝΗ ΓΗ, ΔΡΑΣΚΕΛΊΖΕΙ ΥΠΈΡ ΝΩΘΡΟΎ ΚΥΝΌΣ
$str mb_convert_case($strMB_CASE_TITLE"UTF-8");
echo $str// Prints Τάχιστη Αλώπηξ Βαφήσ Ψημένη Γη, Δρασκελίζει Υπέρ Νωθρού Κυνόσ
?>


4. ucfirst ใช้สำหรับแปลงอักษรตัวแรกใน String เป็นตัวใหญ่

<?php
$foo 'share olanlab com';
$foo ucfirst($foo); // Share olanlab com

$bar 'SHARE OLANLAB COM';
$bar ucfirst($bar); // SHARE OLANLAB COM
$bar ucfirst(strtolower($bar)); // Share olanlab com
?>

 

5. ucwords ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของคำใน String เป็นตัวใหญ่

<?php
$foo 'share olanlab com';
$foo ucwords($foo); // Share Olanlab Com

$bar 'SHARE OLANLAB COM';
$bar ucwords($bar); // SHARE OLANLAB COM
$bar ucwords(strtolower($bar)); // Share Olanlab Com
?>

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย