สอน Java ตอนที่ 2 เตรียมพร้อมเขียน Java และ Hello world!

สอน Java ตอนที่ 2 เตรียมพร้อมเขียน Java และ Hello world!

ก่อนเริ่มต้นเรียน Java เรามาเตรียมเครื่องให้พร้อมกันก่อนครับ ด้วยการติดตั้ง Compiler, Virtual Machine, IDE และทดสอบการติดตั้งถูกต้องสมบูรณ์

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 33,383  |  JAVA

ก่อนเริ่มต้นเรียน Java เรามาเตรียมเครื่องให้พร้อมกันก่อนครับ ประกอบด้วย

  • ติดตั้ง Compiler + Virtual Machine 
  • ติดตั้งเครื่องมือ IDE สำหรับเขียนภาษา Java 
  • ทดสอบเครื่องว่าการติดตั้งถูกต้องสมบูรณ์

 

การติดตั้ง Compiler + Virtual Machine, เครื่องมือ IDE สำหรับเขียนภาษา Java สามารถดูได้จากที่นี้

วิธีการติดตั้ง Eclipse เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Application แบบ Step By Step

 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เรามาทดสอบเครื่องว่าการติดตั้งถูกต้องสมบูรณ์ สามารถเริ่มเขียน Java ได้หรือไม่ ดังนี้

1. เปิด Eclipse ขึ้นมาเลยครับ2. เลือกที่สำหรับเก็บ Source code เราเรียกว่า "Workspace"


3. เลือก Workbench เพื่อเข้าไปที่หน้าจัดการ Project


4. แสดงหน้าจัดการ Project 5. สร้าง Project ใหม่ โดยเลือกเป็น Java Project


6. ตั้งชื่อ Project เป็น Helloworld กด Next


7. แสดงโครงสร้างและรายละเอียดของ Project : Helloworld กด Finish


8. สร้าง Class โดยเลือกตามรูป กำหนดชื่อ Class เป็น Helloworld9. ทดสอบเขียนโค้ด Java  ภายใน Helloworld.java

public class Helloworld {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello world!");
   }
}

ทำการ Run ด้วย (Ctrl + F11) ถ้าจะได้ผลตามรูปด้านล่าง แสดงว่า การติดตั้งถูกต้องสมบูรณ์พร้อมเริ่มต้นเขียน Java ได้แล้วครับ

 


บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 3 โครงสร้าง Java


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย