สอน Java ตอนที่ 3 โครงสร้าง Java

สอน Java ตอนที่ 3 โครงสร้าง Java

โครงสร้าง Java ประกอบด้วย Class, Method และ Statement

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 37,345  |  JAVA

จาก ตอนที่ 2 เราเตรียมเครื่องให้สามารถเขียนโปรแกรม Java เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มต้นเข้าสู่ตัวภาษา Java กันครับ

 

เริ่มต้นเข้าใจโครงสร้างโค้ด Java 

Source File คือ File ที่เก็บโค้ดภาษา Java โดยไฟล์จะมีนามสกุลต่อท้ายด้วย .java ภายในจะมีอย่างน้อยที่สุด 1 Class โดย Class แทนชิ้นส่วนภายในโปรแกรมของเรา ชื่อ File กับชื่อ Class ต้องตรงกันและตัวอักษรแรกเป็นตัวใหญ่ โปรแกรมเล็กๆ อาจมีเพียง 1 Class โปรแกรมใหญ่ๆ จำนวน Class อาจสูงมากเป็นพันๆ Class

ภายใน Class จะประกอบด้วย 1 Method หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างเช่นใน Dog Class มี bark method แสดงวิธีการ bark (เห่า) ของ Dog ว่าจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?  โดยขั้นตอนเหล่านี้ เราจะเรียกมันว่า statement (คำสั่ง)


 

สรุป ภายในไฟล์โค้ด Java ต้องมีนามสกุลต่อท้ายด้วย .java ภายใน .java ต้องมีอย่างน้อยที่สุด 1 Class และภายในแต่ละ Class จะประกอบด้วย Method ต่างๆ แสดงการทำงานของโปรแกรม

 

เมื่อ Java Virtual Machine (JVM) เริ่มทำงาน จะมองหา Class ที่เราสั่งให้มันทำงาน ต่อมามองหา main method ภายใน Class นั่น ตัวอย่างเช่น

public static void main (String[] args) {
  // your code
}

ถัดไป JVM จะทำคำสั่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่าง { } ใน main method ทุกโปรแกรมที่เขียนด้วย Java ต้องมีอย่างน้อยที่สุด 1 Class และมีอย่างน้อยที่สุด 1 main method (ไม่ใช่ว่ามี 1 main method ต่อ 1 Class มีเพิ่งแค่ 1 main method ต่อ 1 โปรแกรม)


เมื่อพอเข้าใจโครงสร้างของ Java แล้ว มาเริ่มเขียนโปรแกรมกันครับ เริ่มต้นจากการเขียนให้แสดงผลข้อความที่ต้องการออกทางหน้าจอ

ตัวอย่างที่ 1


Source code

public class Welcome {
  public static void main(String args[]) {
    System.out.print("Welcome to ");
    System.out.println("Java Programming!");
  }
}

Output

 Welcome to Java Programming!

การแสดงผลออกทางหน้าจอด้วยคำสั่ง

System.out.print("...........")   // คำสั่งแสดงข้อมูลออกหน้าจอ
System.out.println("...........")  // คำสั่งแสดงข้อมูลออกหน้าจอและขึ้นบรรทัดใหม่

 

ตัวอย่างที่ 2 

Source code

public class Welcome2 {
  public static void main(String args[]) {
    System.out.println("Welcome\nto\nJava\nProgramming!");
  }
}

Output

Welcome
to
Java
Programming!

ใน Java จะมีชุดอักษรพิเศษอยู่จำนวนหนึ่งที่นำหน้าด้วย backslash (\) ถูกเรียกว่า "Escape sequence" ประกอบด้วย

\n  ขึ้นบรรทัดใหม่
\t  เลื่อนไป 1 tab
\r  ย้อนกลับไปตัวแรกของบรรทัด
\\  แสดงเครื่องหมาย \
\"  แสดงเครื่องหมาย "

ตัวอย่างที่ 2 แสดงการใช้ \n สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ครับ

 

ตัวอย่างที่ 3

Source code

public class Welcome3 {
  public static void main(String args[]) {
    System.out.printf( "%s\n%s\n", "Welcome to", "Java Programming!" );
  }
}

Output

Welcome to
Java Programming!

การแสดงผลออกทางหน้าจอด้วยคำสั่ง

System.out.printf("%s\n%s\n", "Welcome to", "Java Programming!"); // คำสั่งนี้สามารถส่งค่าข้อความที่ต้องการไปแทนที่ %s ได้

บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 4 Variable และ Memory Concept


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย