สอน Java ตอนที่ 7.1 Control Statement แบบทำซ้ำ while

สอน Java ตอนที่ 7.1 Control Statement แบบทำซ้ำ while

คำสั่งควบคุม Control Statement แบบทำซ้ำ ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในกรณี เมื่อโปรแกรมจำเป็นต้องทำงานคำสั่งเดิมซ้ำๆ เรามาเริ่มเรียนรู้จาก Control Statement แบบทำซ้ำ while

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 10,173  |  JAVA

คำสั่งควบคุม Control Statement แบบทำซ้ำ ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในกรณี เมื่อโปรแกรมจำเป็นต้องทำงานคำสั่งเดิมซ้ำๆ 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแสดงผลเปอร์เซ็นต์การ Loading บนหน้าจอเพิ่มขึ้นทีละ 10%

เมื่อไม่ใช้ Control Statement แบบทำซ้ำ

System.out.println("Loading 0%");
System.out.println("Loading 10%");
System.out.println("Loading 20%");
System.out.println("Loading 30%");
System.out.println("Loading 40%");
System.out.println("Loading 50%");
System.out.println("Loading 60%");
System.out.println("Loading 70%");
System.out.println("Loading 80%");
System.out.println("Loading 90%");
System.out.println("Loading 100%");

เมื่อใช้ Control Statement แบบทำซ้ำ while

int count = 0;

while (count <= 100) { // ทำงานภายใน while loop เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
   System.out.println("Loading " + count + "%");
   count = count + 10;
}

 


สังเกตุว่าจำนวนบรรทัดที่เขียน source code จะลดลงมาก เมื่อใช้ Control Statement แบบทำซ้ำ ต่อมาเรามาทำความเข้าใจวิธีการใช้ while กันครับ

 

Control Statement แบบทำซ้ำ while

การทำงานของ while คือ ถ้าเงือนไขภายใน while เป็นจริง (true) คำสั่งภายใน while จะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่า เงือนไขภายใน while จะเป็นเท็จ (false) แสดงลักษณะเป็น Flow chart ดังตัวอย่างด้านล่าง


แสดงเป็น Source Code

while (condition) { // ทำงาน while loop เมื่อ condition เป็นจริง (true) 
   statement;
}

 

ตัวอย่างโปรแกรมหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจำนวน 10 คน ด้วยการใช้ while loop 

Source Code

import java.util.Scanner;

public class ClassAverage {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Welcome to the grade book for");
		System.out.println("Share.OlanLab.Com Course - Java Programming!");
		
		int total;
		int gradeCounter;
		int grade;
		int average;

		total = 0;
		gradeCounter = 1;

		while (gradeCounter <= 10) {
			System.out.print("Enter grade: ");
			grade = input.nextInt();
			total = total + grade;
			gradeCounter = gradeCounter + 1;
		}

		average = total / 10;

		System.out.printf("\nTotal of all 10 grades is %d\n", total);
		System.out.printf("Class average is %d\n", average);

	}
}

Output

Welcome to the grade book for
Share.OlanLab.Com Course - Java Programming!
Enter grade: 60
Enter grade: 81
Enter grade: 99
Enter grade: 100
Enter grade: 66
Enter grade: 59
Enter grade: 87
Enter grade: 96
Enter grade: 78
Enter grade: 80

Total of all 10 grades is 806
Class average is 80

บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 7.2 Control Statement แบบทำซ้ำ do ... while


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย