Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.6 การตั้งค่า processmaker - Process Categories

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.6 การตั้งค่า processmaker - Process Categories

ตอนที่ 3.6 จะพูดถึงการตั้งค่า Process Categories ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

Jul 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 3,110  |  PROCESSMAKER

ตอนที่ 3.6 จะพูดถึงการตั้งค่า  Process Categories ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

 

Process Categories

Process Categories ถูกนำมาใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ของ Process เพื่อให้สามารถรวม Process ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันไว้ด้วยกัน และทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

 

การจัดการ Process Categories ทำได้โดยไปที่

Admin > Process Categories

 

แสดงหน้าจอจัดการดังรูป


 

การสร้าง Process Categories ใหม่

1. กดปุ่ม New เพื่อสร้าง Porcess Categories กรอกชื่อที่ต้องการ

 

2. กด Save จะปรากฎ Process Categories ใหม่ดังรูป

 

การแก้ไข Process Categories

1. เลือก Process Categories ที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม Edit


 

2. จะขึ้นหน้าจอให้แก้ไขดังรูปด้านล่าง แก้ไขชื่อ Process Categories ที่ต้องการแล้วกด Save 

 

การลบ Process Categories 

1. เลือก Process Categories ที่ต้องการลบกดปุ่ม Delete จะขึ้นหน้าจอให้กดเพื่อยืนยัน

 

ก่อนจะลบต้องเช็คว่า มี Process ไหนอยู่ใน Process Categories นี้หรือไม่ ถ้ามีจะไม่สามารถลบได้ ให้ทำการเปลี่ยน Process Categories ให้เป็นตัวอื่นให้หมดก่อนครับ

 


 

การใช้ Process Catogories

หน้าจอตอนแก้ไข Process จะมี Dropdown ให้สามารถเลือก Process Categories ที่ต้องการ

 

 

เมื่อเลือกแล้วกด Save จะสังเกตุว่า Process ของเรา จะถูกเก็บเข้าไปอยู่ใน Process Categories ที่เลือกไว้ครับ

หน้าจอสำหรับ Start Case จะขึ้น Process Categories เช่นกัน


บทความถัดไป

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.7 การตั้งค่า processmaker - Fonts สำหรับ non-Western Languages


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย