คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Filesและ Directories

Jul 01, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 34,507  |  LINUX UNIX

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories


$ cp

$ cp olanlab olanlab.bk

ทำการ Copy file : olanlab แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น olanlab.bk


$ cp olanlab Backups

ทำการ Copy file : olanlab ไปไว้ใน Directory : Backups


$ cp -i data data.2
cp: overwrite data.2?

Option : -i

จะช่วยเตือนเมื่อมี Copy file ไปทับ file ที่มี ชื่อเดียวกัน


$ cp -r Project Project.Backup

Option : -r  (Recursive)


ถ้าต้องการ Copy file, subdirectory ทั้งหมดไปไว้ใน Directory ใหม่ เราสามารถใช้ -r ช่วยได้


$ ln

$ ln /home/share/project.main project.main

คำสั่งในการสร้าง Hard link โดย ตัวแรกเป็น file และตัวที่สองเป็น link

* Hard link จะทำให้ file เดียว สามารถแก้ไขได้จากหลายตำแหน่งตามจุดที่เราสร้าง Hard link ไว้


$ ln -s /var/X/docs/readme temp/x.readme

Option : -s 

ใช้สำหรับการสร้าง Symbolic link

* Symbolic link  การสร้าง Link เพื่อไปยัง file ของ Link นั้นๆ ลักษณะเหมือน Shotcut


$ ln -s /usr/bin/firefox/firefox

ถ้าไม่กำหนดชื่อของ Link ก็จะใช้ชื่อเดียวกัน จากตัวอย่างชื่อ Link ที่ได้จะเป็น firefox


$ ln -s /home/share/work/olanlab/proj1/lib/Source Project

การสร้าง Symbolic link สำหรับ Directory


$ rm

$ ls
notes   research   temp
$ rm temp
$ ls
notes   research

คำสั่งในลบ file ตัวอย่างด้านบน แสดงคำสั่งในการลบ file ชื่อ temp


$ rm notes research
$ ls
$

ถ้าต้องการลบมากกว่า 1 file สามารถเว้นวรรคและพิมพ์ชื่อ file ต่อได้เลย


$ rm *

ถ้าต้องการลบทั้งหมดที่อยู่ใน Directory ปัจจุบัน สามารถใช้ * ได้


$ rm *.rlf

ตัวอย่างด้านบน แสดงการลบทุก file ที่มีส่วนท้ายเป็น .rlf


$ rm -i *
notes: y
research: <ENTER>
temp: y

Option : -i 

เมื่อใช้จะมีให้เรายืนยัน ก่อนที่จะลบ ดังตัวอย่างด้านบน ถ้าต้องการลบพิมพ์ y ไม่ต้องการลบกด <ENTER>


$ mkdir

$ ls
notes  research temp
$ mkdir New
$ ls
notes  New research  temp

คำสั่งในการสร้าง Directory


$ rmdir

$ rmdir New

คำสั่งในการลบ Directory


$ file

$ file *
Backup:    directory
cx:      commands text
draft3:    ascii text
fields:    ascii text
linkfile:   symbolic link to dirlink
mmxtest:    [nt] roff, tbl, or eqn input text
pq:      executable
send:     English text
tag:      data

คำสั่งในการดูรายละเอียด file 


ตอนอื่นๆ

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 4 กำหนด Permission ด้วย chmod, umask, chown, chgrp

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย