Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.8 การตั้งค่า processmaker - Environment Settings

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.8 การตั้งค่า processmaker - Environment Settings

ตอนที่ 3.8 จะพูดถึงการตั้งค่า Environment Settings ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

Jul 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 2,335  |  PROCESSMAKER

ตอนที่ 3.8 จะพูดถึงการตั้งค่า  Environment Settings ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

 

การจัดการ Environment Settings ทำได้โดยไปที่

Admin > Environment

 

แสดงหน้าจอสำหรับปรับแต่ง Environment Settings ตามรูปด้านล่าง


 

1. เลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลผู้ใช้

 

2. เลือกรูปแบบการแสดงวันที่


 

3. แสดงหรือซ่อน Process Information 

- เมื่อมีการแสดง Process Information

- เมื่อซ่อนการแสดง Process Information


 

4. ตั้งจำนวนแถวข้อมูลที่จะแสดงต่อ 1 หน้า

 

5. ตั้งค่า Refresh Time ให้ทำการ Refresh อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด


บทความถัดไป

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.9 การตั้งค่า processmaker - Clear Cache

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย