Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.10 การตั้งค่า processmaker - System

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.10 การตั้งค่า processmaker - System

ตอนที่ 3.10 จะพูดถึงการตั้งค่า System ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

Jul 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 3,121  |  PROCESSMAKER

ตอนที่ 3.10 จะพูดถึงการตั้งค่า  System ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

 

การจัดการ System ทำได้โดยไปที่

Admin > System


 

แสดงหน้าจอสำหรับปรับแต่ง System

 

1. ปรับแต่งภาษา 


 

2. ปรับแต่ง Time Zone

 


3. ปรับแต่งหน้าจอการแสดงผล 


บทความถัดไป

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.1 จัดการผู้ใช้ (Users)


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย