วิธีการใช้ Timer, TimerTask สำหรับงานแบบตารางเวลา (Schedule Task) ด้วย Java

วิธีการใช้ Timer, TimerTask สำหรับงานแบบตารางเวลา (Schedule Task) ด้วย Java

การใช้ Timer, TimerTask ถูกใช้สำหรับงานทำซ้ำๆ หรืองานแบบตารางเวลา (Schedule Task) โดยสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ 2 Class นี้ในการทำซ้ำโดยการกำหนดเวลาได้

May 26, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 10,376  |  JAVA

การใช้ Timer, TimerTask ถูกใช้สำหรับงานทำซ้ำๆ หรืองานแบบตารางเวลา (Schedule Task) โดยสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ 2 Class นี้ในการทำซ้ำโดยการกำหนดเวลาได้

 

ตัวอย่างการนำ Timer, TimerTask ไปใช้

Source Code

import java.util.Date;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class TimerExample {

  public static long period = 1000;
  public static long delay = 3000;

  public static void main(String[] args) {
    final TimerExample ex = new TimerExample();
    Timer timer = new Timer();

    timer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        ex.doTask();
      }
    }, delay, period);
  }

  public void doTask() {
    System.out.println("Hello - " + new Date());
  }

}

Output

Hello - Mon May 26 11:19:13 ICT 2014
Hello - Mon May 26 11:19:14 ICT 2014
Hello - Mon May 26 11:19:15 ICT 2014

 

1. เริ่มต้นด้วยการ import : Timer, TimerTask

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

2. ตั้งเวลา delay (หน่วงเวลาก่อนทำงาน), period (หน่วงเวลาในการทำงานแต่ละรอบ)

public static long period = 1000; // 1 วินาที
public static long delay = 3000; // 3 วินาที

3. ประกาศ Timer ต่อมาทำการกำหนดงานให้กับ Timer ภายใน method : run

Timer timer = new Timer();

timer.schedule(new TimerTask() {
  @Override
  public void run() {
     ex.doTask();
  }
}, delay, period);

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย