วิธีการแปลงตัวแปรจาก String เป็น Date ด้วย Php

การแปลงจาก String เป็น Date วิธีนี้ เราใช้ฟังก์ชั่นของ php มาช่วยประกอบด้วย strtotime และ date

Jun 04, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 14,498  |  PHP PROGRAMMING

การแปลงจาก String เป็น Date วิธีนี้ เราใช้ฟังก์ชั่นของ php มาช่วยประกอบด้วย strtotime และ date โดย 

 

ฟังก์ชั่น strtotime ทำหน้าที่แปลง String เป็นเวลาในหน่วยของ Integer แสดงดังตัวอย่างด้านล่าง

 
<?php
echo strtotime("now"), "\n";              // 1401875993
echo strtotime("10 September 2000"), "\n";   // 968518800
echo strtotime("+1 day"), "\n";             // 1401962393
echo strtotime("+1 week"), "\n";           // 1402480793
echo strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "\n"; // 1402667995
echo strtotime("next Thursday"), "\n";       // 1401901200
echo strtotime("last Monday"), "\n";         // 1401642000
?>

 

เราสามารถนำค่าที่ได้จาก strtotime มาป้อนให้กับฟังก์ชั่น date และกำหนด format ตามที่ต้องการ

$time = strtotime("01/02/2011");
$newformat = date("Y-m-d", $time);
echo $newformat; // 2011-02-01

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย