วิธีการกำหนด Timezone ของ Php ด้วย php.ini

วิธีการกำหนด Timezone ของ Php ด้วย php.ini

การแสดงค่า date, time ของ php จะขึ้นกับการกำหนด Timezone ของ Hosting Server ด้วย ถ้าพบว่าการแสดงข้อมูลวันและเวลาผิดพลาด สันนิษฐานได้ว่าเราอาจจะตั้งค่า Timezone ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone นี้ภายใน php.ini

Jun 03, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 30,991  |  PHP

การแสดงค่า date, time ของ php จะขึ้นกับการกำหนด Timezone ของ Hosting Server ด้วย ถ้าพบว่าการแสดงข้อมูลวันและเวลาผิดพลาด สันนิษฐานได้ว่าเราอาจจะตั้งค่า Timezone ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone นี้ภายใน php.ini

 

วิธีการตั้งค่า Timezone ภายใน php.ini

1. เปิด php.ini 

2. เพิ่ม code ที่ php.ini ตามด้านล่าง

date.timezone = "Asia/Bangkok"

โดยค่า Timezone สามารถดูได้จาก http://www.php.net/manual/en/timezones.php

เมื่อเพิ่มเสร็จจะได้ตามรูปด้านล่าง

3. ทำการ Save เพื่อบันทึกค่าที่แก้ไขใน php.ini ให้เรียบร้อย

4. ตรวจสอบว่า Timezone ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามที่แก้ไขหรือยัง โดยสร้าง phpinfo.php ใส่ code ตามด้านล่าง

<?php
   phpinfo();
?>


Before


After


5. ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงให้ลอง restart Apache ครับ

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย