หลักสูตร : สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 1 แนะนำ processmaker

Processmaker ซอฟท์แวร์ Opensource สำหรับจัดการ Business Process Management ภายในองค์กรชื่อดังของค่าย Colosa ซึ่งรวบรวม business process management tools ทั้งหลายมาไว้ในหนึ่งเดียว

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    6,635   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 2 ติดตั้ง processmaker

สอนการติดตั้ง Processmaker ซอฟท์แวร์ Opensource ยอดนิยมของค่าย Colosa แบบ Step By Step บน Window

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    3,719   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.1 การตั้งค่า processmaker - Workspaces

ตอนที่ 3.1 จะพูดถึงการตั้งค่าต่างๆ ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน เริ่มด้วย Workspaces

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    3,158   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.2 การตั้งค่า processmaker - Languages

ตอนที่ 3.2 จะพูดถึงการตั้งค่า Languages ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้ครับ

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,944   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.3 การตั้งค่า processmaker - Logo

ตอนที่ 3.3 จะพูดถึงการตั้งค่า Logo ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้ครับ

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,559   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.4 การตั้งค่า processmaker - Email Setting

ตอนที่ 3.4 จะพูดถึงการตั้งค่าต่างๆ ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน ประกอบด้วย Email Setting

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,571   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.5 การตั้งค่า processmaker - Calendar

ตอนที่ 3.5 จะพูดถึงการตั้งค่า Calendar ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,488   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.6 การตั้งค่า processmaker - Process Categories

ตอนที่ 3.6 จะพูดถึงการตั้งค่า Process Categories ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,649   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.7 การตั้งค่า processmaker - Fonts สำหรับ non-Western Languages

ตอนที่ 3.7 จะพูดถึงการตั้งค่า Fonts สำหรับ non-Western Languages ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,506   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.8 การตั้งค่า processmaker - Environment Settings

ตอนที่ 3.8 จะพูดถึงการตั้งค่า Environment Settings ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,359   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.9 การตั้งค่า processmaker - Clear Cache

Cache คือ การเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานซ้ำและไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไว้ภายใน Memory เช่น Dynaform, Dialog และอื่นๆ เพื่อให้ Processmaker ทำงานได้เร็วขึ้น ถ้าเราพบว่า เมื่อแก้ไขแล้วโปรแกรมยังแสดงผลเหมือนเดิมหรือไม่ถูกต้อง อาจเป็นผลมาจาก Cache ยังไม่ถูกอัพเดต วิธีแก้ไขให้เราทำการ Clear Cache ครับ เพื่อให้ Processmaker ดึงข้อมูลล่าสุดมาเก็บไว้ใน Cache ใหม่

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,370   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.10 การตั้งค่า processmaker - System

ตอนที่ 3.10 จะพูดถึงการตั้งค่า System ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,338   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.1 จัดการผู้ใช้ (Users)

ตอนที่ 4.1 อธิบายการจัดการผู้ใช้ภายใน Processmaker ประกอบด้วยการสร้างผู้ใช้ แก้ไข ลบ และกำหนดสถานะ

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,712   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.2 จัดการกลุ่มผู้ใช้ (Groups)

ตอนที่ 4.2 อธิบาย Groups ซึ่งเป็นวิธีการจัดกลุ่มผู้ใช้เพื่อจัดระเบียบผู้ใช้และผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ผู้ใช้หลายคน กลุ่มจะถูกใช้ในขั้นตอนการกำหนดผู้รับงานใน Process ภายใน Workflow

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,291   0      |  PROCESSMAKER


Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.3 จัดการแผนกผู้ใช้ (Departments)

ตอนที่ 4.3 อธิบายการจัดการหน่วยงาน Departments ของ Processmaker เพื่อใช้จัดโครงสร้างขององค์กร

แก้ไขล่าสุด Jul 03, 2016    2,521   0      |  PROCESSMAKER


โปรดติดตามตอนต่อไป...

หลักสูตรแนะนำ


สอนการใช้ Google Map Javascript Api

สอนการใช้ Google Map Javascript Api


ปัจจุบันการนำแผนที่ Google Map มาใช้บน Website ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าชมได้มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้หลากหลาย วิธีการใช้และติดตั้งเป็นยังไงติดตามผ่านหลักสูตรนี้ได้เลยครับ - Nov 17, 2014

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step - Nov 16, 2014

สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น


สอนการใช้ JQuery - Javascript Library ตัวหนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยความเร็วในการทำงาน ขนาดที่เล็กและมีส่วนเสริมมากมายให้เลือกใช้ - Apr 04, 2015

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน


Google Analytics เครื่องมือทรงพลังสร้างสรรค์โดย Google ที่ช่วยให้คุณเข้าใจผู้ใช้งาน วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ผลสำเร็จ - Jul 03, 2016

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การใช้ css ในการออกแบบหน้า Web ให้แสดงผลตามที่ต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง - Apr 01, 2015

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย